previous pauseresume next

اولین برنامه گروه شنوایی شناسی اجرا شد

 امروز شانزدهم مهرماه ۹۹ ، غرفه آگاهی رسانی گروه شنوایی 

برنامه‌های امسال گروه شنوایی شناسی به مناسبت گرامی‌داشت روز شنوایی شناسی

هیجدم مهرماه روز ملی شنوایی شناسی می‌باشد و امسال به دلیل همه گیری COVID-19  برنامه ها غیرحضوری و با پروتکل بهداشتی انجام خواهد شد. برای دیدن برنامه‌های امسال گروه شنوایی به صفحه بعد بروید.

 

حضور دکتر حسین طالبی در شبکه سیب

حضور دکتر حسین طالبی عضو هیات علمی رشته شنوایی شناسی دانشکده علوم توانبخشی اصفهان در برنامه سیب کانال اصفهان به مناسبت روز ناشنوایان
 

حضور واحد خبر صدا و سیمای اصفهان به مناسبت هفته جهانی ناشنوایی در دانشکده علوم توانبخشی

به مناسبت هفته جهانی ناشنوایی واحد خبر صدا و سیمای اصفهان  در دانشکده علوم توانبخشی حضور یافت و با مدیر گروه شنوایی خانم فلاح زاده مصاحبه کرد. شرح مصاحبه را در صفحه بعد بخوانید.

 

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده علوم توانبخشی RSS