رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی

وظايف معاونت پژوهشي  دانشكده علوم توانبخشي

 

برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات مناسب در مورد فعاليتهاي پژوهشي ( بر اساس ضوابط پژوهشي دانشگاه) در شوراي پژوهشي دانشگاه

تدوين برنامه راهبردي پژوهشي دانشكده جهت اجرا و نظارت و ارزيابي مستمر آن و جهت نيل به اهداف برنامه

برگزاري و شركت در جلسات پژوهشي دانشكده ( شوراي كميته هاي پژوهشي و...) به منظور اتخاذ تصميمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجراي مصوبات جلسات مزبور

برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي بين بخشي و برون بخشي

ارزيابي ساليانه مسئولين پژوهشي ( يا هسته پژوهشي ) ، گروههاي آموزشي و اعلام آن به مسئولان ذيربط

ارائه راهكارهاي لازم به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي و كارشناسان در زمينه امور تحقيقاتي

همكاري با معاون پژوهشي دانشگاه در امور پژوهشي و حضور فعالانه در جلسات مربوطه ، به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي پژوهشي دانشگاه 

ارائه پيشنهادات سازنده به معاون پژوهشي جهت طرح و بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه

تامين منابع اطلاعاتي لازم براي انجام پژوهش

راه اندازي و تاسيس مراكز تحقيقاتي در دانشكده

تشكيل و نظارت بر شوراي سياست گذاري منابع اطلاعاتي دانشكده

برقراري ارتباط  با ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور به منظور تقويت امر پژوهش و گسترش حيطه هاي آن و نهايتاً انجام پژوهش مشترك و ارائه مقالات بين المللي

ايجاد بستر مناسب براي برگزاري سمينار ها و كنگره هاي تخصصي توانبخشي

 

برنامه ريزي جهت امور پژوهشي مربوط به دانشجويان شامل :

 

هدايت و نظارت  بركميته پژوهشي دانشجويان دانشكده در جهت برنامه راهبردي دانشگاه

تدارك بستر مناسب به منظور شكوفايي استعدادهاي دانشجويي در زمينه هاي پژوهشي

ايجاد بستر مناسب براي برگزاري سمينارهاي داخلي و يا كشوري دانشجويي

 

برنامه ريزي براي سيستمهاي اطلاع رساني تحت پوشش شامل :

 

برنامه ريزي و نظارت بر امور سيستم اطلاع رساني پزشكي دانشكده ( كتابخانه ، شبكه اينترنت ، بانكهاي اطلاعاتي و.........) و ارتقاي كمي و كيفي اين سيستم

تشويق و فعال نمودن اعضاي هيئت علمي جهت شركت در سمينار هاي ، كنگره ها و سخنرانيهاي داخلي و خارجي

 

 

اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم توابخشی

عضو شورا

گروه آموزشی

توضیحات

آقای دکتر جاوید مستمند

فیزیوتراپی

رئیس دانشکده

خانم دکتر زهراسادات رضائیان

فیزیوتراپی

معاون پژوهشی

آقای دکتر حسین سورتیجی

کاردرمانی

معاون آموزشی

آقای دکتر ابراهیم صادقی

ارتوز و پروتز

رئیس مرکز تحقیقات عضلانی اسکلتی

خانم دکتر فاطمه پل

ارتز و پروتز

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

خانم دکتر مرضیه پورجواد

گفتاردرمانی

رابط گروه گفتاردرمانی

خانم دکتر طیبه روغنی

فیزیوتراپی

رابط گروه فیزیوتراپی

آقای دکترسید مسعود  رفیعائی

ارتوز و پروتز

رابط گروه ارتوز و پروتز

آقای دکتر حمیدرضا رستمی

کاردرمانی

رابط گروه کاردرمانی

خانم دکتر زهرا حسینی

شنوائی شناسی

رابط گروه شنوائی شناسی

خانم نفیسه رحمانی

کتابخانه

مسئول کتابخانه

خانم کبری افشاری

معاونت پژوهشی

دبیر شورای پژوهشی

 

کاربرگ اولویت های پژوهشی مصوب دانشگاه 1402

فرمهای مصوب معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی