رفتن به محتوای اصلی
x

ریاست دانشکده

1

  دکتر جاوید مستمند

ریاست دانشکده علوم توانبخشی

استاد- عضو هیات علمی گروه آموزشی فیزیوتراپی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰ - دورنگار:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیک: mostamand@rehab.mui.ac.ir

 شرح وظایف:

نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود

ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه

ارزیابی فعالیت سالیانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در دانشکده

نظارت بر عملکرد کادر غیرهیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه

 

مسئول دفتر ریاست

1

مجید مردانی

مسئول دفتر ریاست

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۰   و ۰۳۱۳۶۶۹۳۰۸۹  - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

شرح وظایف:

۱-تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با ریاست

۲-تنظیم جلسات، کمسیونها و سمینارها

۳-برقراری ارتباط تلفنی با دفتر ریاست دانشکده و ریاست دانشگاه

۴-هماهنگی ارتباطات تلفنی ریاست دانشکده با مجموعه دانشگاه و سازمانهای دولتی