رفتن به محتوای اصلی
x

کلینیک کاردرمانی

بروشور کلینیک کاردرمانی

کلینیک

کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی 

مسئول کلینیک: خدیجه خزائلی، عضو هیات علمی گروه کاردرمانی

 

 شرح وظایف:

 برنامه ریزی بر اجرای برنامه در جهت ارتقای ارائه خدمات به مراجعین کلینیک کاردرمانی

برنامه ریزی در جهت ارتقای سطح عملکرد مالی کلینیک کاردرمانی

برنامه ریزی در جهت معرفی کلینیک کاردرمانی به متخصصین و مخاطبین این حرفه

اجرای برنامه های مدون و نظارت بر آن و بکارگیری حداکثر توانمندی نیروهای مستقر در کلینیک کاردرمانی

 

 ارائه دهنده خدمات کاردرمانی ذهنی و جسمی کودکان

کاردرمانی مهمترین پروسه توانبخشی با رویکردی همه جانبه است.طبق تعریف کاردرمانی هنر بکارگیری فعالیت های هدفمند جهت دادن انگیزه کافی برای انجام و ادامه درمان و ارائه تمرینهای کاربردی مناسب است که به منظور پیشگیری از ناتوانی و حل مشکلات عملکردی و کسب حداکثر استقلال عملکردی افراد بکار می رود،این خدمات در محدوده مشکلات فیزیکی و روانی قرار دارند.پیشگامان این حرفه معتقد بودند که با استفاده همزمان از عضلات وذهن در فعالیتها ، سلامت و تمرینات و حتی کار می توان سلامتی افراد را تحت تاثیر قرارداد. هدف کاردرمانی به طور کلی جلوگیری از پیشرفت بیماری و باز گرداندن توانایی های از دست رفته تا حد امکان، جهت بازگشت بیمار به زندگی و سطح فعالیت قبلی است.

 

روشهای مورد استفاده در کاردرمانی

وجه افتراق و امتیاز کاردرمانی تاکید آن بر استفاده گسترده از "فعالیت هدفمند " است. فعالیت هدفمند به فعالیتهایی گفته می شود که فرد به طور فعال در آن شرکت دارد. این فعالیت ها موجب هماهنگی سیستم های جسمی ، ذهنی ، عاطفی و شناختی شده ودر طی انجام آن توجه فرد معطوف به فعالیت است. فعالیت هایی که برای درمان انتخاب می شوند باید دارای خصوصیات زیر باشند:

·         هدف مشخصی داشته باشند.

·         منجر به افزایش مهارت های فردی و بالا بردن عملکردهای بیمار شوند.

·         مطابق با جنس ، سن ، علاقه و حرفه بیمار باشند.

·         باعث ایجاد حرکات و وضعیت های نادرست و نامطمئن نشوند.

·         بیمار را در زمینه های مختلف جسمی و ذهنی در بر گیرند.

·         تمرینات درمانی عبارتند از: کاربرد اختصاصی حرکات یا انقباض عضلات بدن جهت افزایش حداکثر عملکرد عضلانی و اسکلتی.

 کاردرمانی به طوراختصاصی در زمینه کودکان فعالیت وسیع دارد. کلینیک کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی از سال۱۳۹۰ فعالیت خود را در دو حوزه کاردرمانی جسمی کودك و کاردرمانی ذهنی کودك آغاز نموده است.

کلینیک

خدمات کلینیک کاردرمانی

در این کلینیک خدمات کاردرمانی کودکان اعم از تمرین درمانی،حرکت درمانی،بازی درمانی، گروه درمانی، شن بازی،ماساژ و تمرینات حسی تحت نظارت اساتید مجرب دانشگاه و با استفاده از تکنیک ها و رویکردهای نوین کاردرمانی و با علم روز ارائه می گردد.در این کلینیک اخلاق حرفه ای،دقت بالینی و استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی کاردرمانی در اولویت و محور فعالیت ها قرار گرفته تا با ارائه خدمات ارزنده رضایت مراجعین حاصل گردد.این کلینیک مجهز به اتاق تاریک،تجهیزات کارکرد دست و تجهیزات یکپارچگی حسی، نوروفیدبک و اتاق حسی می باشد و نیز در آینده ای نزدیک بخش درمان مجازیvirtual therapyبه آن اضافه خواهد شد.

کلینیک

کاردرمانی جسمی (حسی-حرکتی) کودکان:
چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی جسمی هستند؟
 کودکان دچار فلج مغزي(CP)، تاًخیر حرکتیMotor Delay)(، اختلال هماهنگی رشد(DCD)،اختلالات وبیماري هاي عصبی- عضلانی(مانند دیستروفی عضلانی،نوروپاتی،میوپاتی)،دررفتگی مادرزادی لگن(CDH)،تورتیکولی (کج گردنی مادرزادی)، آسیب اعصاب محیطی مانند فلج ارب ،نقایص لوله عصبی مانند اسپاینابیفیدا،عوارض حرکتی ،بیماریهاي متابولیک، کودکان با مشکلات تعادلی وتاخیري، مشکلات قدرت و تحمل عضلانی، کودکانی که به دلیل پوسچرنامناسب یاضعف عضلانی دچارکوتاهی شده اند و ... 

 

اهداف کاردرمانی جسمی در کودکان شامل چه مواردي است؟
تسهیل مراحل رشد حرکتی (مانند گردن گرفتن، چهار دست و پا رفتن، نشستن، ایستادن، راه رفتن و ...)، تعدیل تون عضلانی، رفع
وجلوگیري از بدشکلیهاي مفصلی و جسمانی، تسهیل واکنشهاي تعادلی وحفاظتی، مهار رفلکسهاي غیرطبیعی موجود، ارائه ي مشاوره بهوالدین دررابطه باوضعیتهاي صحیح وجلوگیري ازالگوهاي غلط والگوهاي درمان درمنزل، اعمال کشش روي عضلات کوتاه شده،کنترل و یادگیري حرکتی، آموزش مهارتهاي روزمره زندگیADL)(و...

کلینیک

کاردرمانی در اختلالات ذهنی و روانپزشکی کودك:
چه کودکانی نیازمند خدمات کاردرمانی ذهنی هستند؟
کودکان مبتلا به اختلالات نافذ رشد(اوتیسم، آسپرگر، سندرم رت و ...)،کودکان مبتلا به انواع اختلالات یادگیري، اعم از اختلال خواندن(Dyslexia)، اختلال نوشتن(Dysgraphia)، اختلال ریاضیات(Dyscalculia)و نیز کودکانی با مشکلات دست خط ،کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و کودکانی با تشخیص اختلال بیش فعالی و نقص در توجه و تمرکز(ADHD)،کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با عللی چون اختلالات متابولیسم مادرزادی مانند فنیل  کتونوریا یا نقایص ژنتیکی( سندرم داون،سندرم لش نیهان،سندرم پرادرویلی،سندرم ویلیامز،سندرم xشکننده و...)، اختلالات یکپارچگی حسی(SID)و رفتارهایی چون حس جویی و اجتناب حسی و...، اختلالات رفتاري مانند(پرخاشگری،لجبازی،بیقراری، وابستگی ،نافرمانی ،رفتارهای منفی و...)،اختلال هماهنگی رشد،اختلال در مهارتهای دستی(مانند دست نویسی ضعیف)،مشکلات هوشی و کم توانی ذهنی،فوبیا یا ترس شدید، مشکلات ارتباطی- اجتماعی، مشکلات اضطرابی و افسردگی، وسواس، ، کودکان با اعتمادبه نفس پایین، عدم کاربرد یکی از اعضاي بدن و انکار عضو و... .

اهداف کاردرمانی ذهنی در کودکان شامل چه مواردي است؟
بهبود مهارتهاي حرکتی ظریف و درشت،مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس گوناگون، بهبود مهارت هاي شناختی (شامل: درك مفاهیم، توجه و تمرکز، حافظه، مهارت هاي حل مسئله و استدلال، تفکر انتزاعی و کارکردهاي اجرایی و ...)، بهبود مهارت هاي ادراکی و حسی (شامل: تصویر بدنی، ادراك بینایی، ادراك شنوایی و لامسه، پراکسیا یا برنامه ریزي حرکتی و ...)،بهبود مهارتهاي عاطفی (مانند کنترل هیجان)، تقویت مهارتهاي ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ... ) ، رفع مشکلات رفتاری(افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و ...) آموزش مهارت های روزمره زندگی ،استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی ،آموزش مهارت های اجتماعی و گروه درمانی، آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک و... .

کلینیک

شماره تماس کلینیک: ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۲۵

کروکی کلینیک

کلینیک