رفتن به محتوای اصلی
x

مجله پژوهش در علوم توانبخشی

مجله

مجله پژوهش در علوم توانبخشی

 

مجله پژوهش در علوم توانبخشي از سال ۱۳۹۰ دارای امتياز علمي پژوهشي از کمیسیون نشریات کشور ميباشد. این مجله بصورت تمام الكترونيك (On Line)و هر دو ماه يك شماره منتشر مي گردد.

 

مجله پژوهش در علوم توانبخشي در بانک های اطلاعاتی زیر نمایه شده است

 

·         Islamic World Science Citation ‪(ISC)‬

http://search.ricest.ac.ir/ricest/JournalDetail.aspx?enc=/SQbjbd46YwQcKqW0H5QFqq6/yskD/9JpYwIfiukMmI=

Google Scholar

http://scholar.google.com/‎

·         Scientific Information Database ‪(SID)‬

http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=

·         WHO-EMRO Index Medicus

http://applications.emro.who.int/library/imjournals/Default.aspx?id=45

·         Magiran

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=4474

 

جامعه مخاطب:

·         متخصصین رشته هاي علوم توانبخشي اعم از فيزيوتراپي ،ارتوپدي فني ، گفتاردرماني، شنوایی شناسی، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي و كاردرماني در مقاطع مختلف

·         دانشجويان و متخصصين رشته تربيت بدني

·         متخصصین طب فيزيكي و توانبخشي

·         متخصصين رشته هاي ارتوپدي ، نورولوژي(Neuosurgery)

·          پرستاران توانبخشي و ساير حرفه هاي مرتبط جزء مخاطبين مجله خواهند بود.

 

-  نوع مقالات:

 مقالات مرتبط با علوم توانبخشي كه مي تواند به صورتهاي زير باشد:

مقالات پژوهشي اصيل ((Original scientific research، مقالات مروري

 (Systemic or narrative reviews)گزارش موارد جالب بيماري (single case studies)نامه به سردبير ((Letter to editorنقد علمي مقالات چاپ شده گزارشات كوتاه راجع به تحقيقات در دست اقدام(brief report)  ، مكاتبات علمي با صاحبنظران در رشته مورد نظر

(Educational or theoretical debate articles)نقد علمي و يا خلاصه اي از كتب منتشر شده ((Book Reviewاخير جهت چاپ در مجله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.