رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید از مراکز اوتیسم در اصفهان

بازدید از مراکز اوتیسم در اصفهان
صبح روز یک شنبه 27 خرداد، بازدید مشترکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده توانبخشی  خانم دکتر رضائیان – مدیر فناوری دانشکده علوم توانبخشی خانم دکتر روغنی - نماینده گروه کاردرمانی خانم میرزائی، نماینده گروه گفتار اقای بهرامی و آقای خواجه مسول دفتر ارتباط با صنعت از مرکز توانبخشی فاطمه الزهرای کودکان اتیسم  به مدیریت خانم قرائتی واقع در خیابان شیخ مفید   صورت گرفت. در این بازدید، خانم قرائتی خلاصه ای ازفعالیتهای این مرکز که زیر نظر سازمان بهزیستی اصفهان اداره می شود، را ارائه نمودند، هم چنین درخواست برگزاری کاراموزی وکارورزی برای دانشجویان گفتار یا کاردرمانی رامطرح نمودند. 
بازدید بعدی از مرکز توانبخشی متین در خیابان جی -خ شهروند به مدیدت خانم کشاورز صورت گرفت وقسمتهای مختلف این مرکز پژوهشی – درمانی واموزشی مورد بازدید قرارگرفته و توضیحات لازم از سوی مدیر مرکز عرضه شد واعضا جلسه نیز سوالات مختلفی در مورد فرایند اداره ونگهداری مددجویان این مرکز مطرح نمودند و خانم دکتر رضائیان نیز در خصوص نحوه برقرار یارتباط بااین مراکز را تبیین وتشریح نمودند 
در انتها هردومرکز درخواست همکاری متقابل امورشی -پژوهشی نمودند که از سوی خانم قرائتی کتبا به دانشکده ارسال شده است. 
صبح روز دوشنبه 28 خرداد نیز یک نشست مشترک باحضور افراد بازدید کننده در دانشکده صورت پذیرفت و طرفین نظرات خودرا در باره چگونگی برقراری ارتباط با این مراکز مطرح نمودند ومقرر شد تصمیم نهایی به بررسی نظرات شورای دانشکده  موکول گردد.