previous pauseresume next

معرفی استارتاپ های حوزه توانبخشی

برگزاری وبینار معرفی استارتاپ های حوزه توانبخشی

ادامه مطلب

فرصتی نو، همکاری بین رشته ای

فرصتی نو، همکاری بین رشته ای،  حوزه اپتیک و لیزر  با حوزه توانبخشی، با حضور : شرکت دانش بنیان مبین دکتر فلاح زاده ، دکتر محمدی، مهندس محمد حسین اسدیان

ادامه مطلب

کنفرانس علمی آنلاین نقش پاسخ های برانگیخته شنوایی در تشخیص افتراقی بیماری ها

برگزاری کنفرانس علمی آنلاین

 ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان

بارکزاری راهنمای ارسال درخواست حذف اضطراری در سامانه سما

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده علوم توانبخشی RSS