آئین نامه و فرم های مقطع تحصیلات تکمیلی

آئین نامه و فرم های مقطع تحصیلات تکمیلی

برای دیدن آئین نامه دکترای تخصص اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن آئین نامه مقطع کارشناسی ارشد اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن فرم گزارش سه ماهه اول و دوم مقطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن فرم گزارش سه ماهه سوم و چهارم مقطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن فرم انتخاب استاد راهنما و تصویب پروپوزال مقطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک کنید.

برای دیدن فرم تشکیل کلاس جبرانی مقطع تحصیلات تکمیلی اینجا را کلیک کنید.

اشتراک در آئین نامه و فرم های مقطع تحصیلات تکمیلی
چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸