وظايف معاونت پژوهشي  دانشكده علوم توانبخشي

 

۱-برنامه ريزي و اتخاذ تصميمات مناسب در مورد فعاليتهاي پژوهشي ( بر اساس ضوابط پژوهشي دانشگاه) در شوراي پژوهشي دانشگاه

۲-تدوين برنامه راهبردي پژوهشي دانشكده جهت اجرا و نظارت و ارزيابي مستمر آن و جهت نيل به اهداف برنامه

۳-برگزاري و شركت در جلسات پژوهشي دانشكده ( شوراي كميته هاي پژوهشي و...) به منظور اتخاذ تصميمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجراي مصوبات جلسات مزبور

۴-برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي تحقيقاتي بين بخشي و برون بخشي

۵-ارزيابي ساليانه مسئولين پژوهشي ( يا هسته پژوهشي ) ، گروههاي آموزشي و اعلام آن به مسئولان ذيربط

۶-ارائه راهكارهاي لازم به منظور تشويق و ترغيب اعضاي هيئت علمي و كارشناسان در زمينه امور تحقيقاتي

۷-همكاري با معاون پژوهشي دانشگاه در امور پژوهشي و حضور فعالانه در جلسات مربوطه ، به منظور اجراي برنامه هاي راهبردي پژوهشي دانشگاه .

۸-ارائه پيشنهادات سازنده به معاون پژوهشي جهت طرح و بررسي در شوراي پژوهشي دانشگاه

۹-تامين منابع اطلاعاتي لازم براي انجام پژوهش

۱۰-راه اندازي و تاسيس مراكز تحقيقاتي در دانشكده

۱۱-تشكيل و نظارت بر شوراي سياست گذاري منابع اطلاعاتي دانشكده

۱۲-برقراري ارتباط  با ساير مراكز تحقيقاتي و دانشگاههاي داخل و خارج از كشور به منظور تقويت امر پژوهش و گسترش حيطه هاي آن و نهايتاً انجام پژوهش مشترك و ارائه مقالات بين المللي .۱۳-ايجاد بستر مناسب براي برگزاري سمينار ها و كنگره هاي تخصصي توانبخشي

 

برنامه ريزي جهت امور پژوهشي مربوط به دانشجويان شامل :

 

۱-هدايت و نظارت  بركميته پژوهشي دانشجويان دانشكده در جهت برنامه راهبردي دانشگاه

۲-تدارك بستر مناسب به منظور شكوفايي استعدادهاي دانشجويي در زمينه هاي پژوهشي

۳-ايجاد بستر مناسب براي برگزاري سمينارهاي داخلي و يا كشوري دانشجويي

 

برنامه ريزي براي سيستمهاي اطلاع رساني تحت پوشش شامل :

 

-برنامه ريزي و نظارت بر امور سيستم اطلاع رساني پزشكي دانشكده ( كتابخانه ، شبكه اينترنت ، بانكهاي اطلاعاتي و.........) و ارتقاي كمي و كيفي اين سيستم .

-تشويق و فعال نمودن اعضاي هيئت علمي جهت شركت در سمينار هاي ، كنگره ها و سخنرانيهاي داخلي و خارجي

 

 

      اعضای شورای پژوهشی دانشکده علوم توابخشی

 

عضو شورا

گروه آموزشی

توضیحات

دکتر محبوبه نخشب گفتاردرمانی معاون پژوهشی

نسرین مسائلی

کارشناس پژوهشی

کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر جاوید مستمند

فیزیوتراپی مدیر گروه فیزیوتراپی

فاطمه ابناوی

گفتار درمانی

رابط معاونت پژوهشی با کمیته خیرین دانشکده

دکتر فاطمه درخشنده گفتاردرمانی  ریاست و مدیر گروه گفتاردرمانی دانشکده
دکتر طیبه روغنی فیزیوتراپی رابط گروه فیزیوتراپی

سمیه فلاح زاده

شنوایی شناسی

مدیر گروه شنوایی شناسی

دکتر لیلا قسیسین گفتاردرمانی مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی
حسین سورتیجی کاردرمانی مدیر گروه کاردرمانی
دکتر علیرضا طاهری ارتوپدی فنی مدیر گروه ارتوپدی فنی
فرمهای مصوب معاونت پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی

ردیف

نام فرم

برای دریافت فایل

۲

فرم اخلاقی شماره ۱(مطالعات مداخله ای)

اینجا

۳

فرم اخلاقی شماره ۲ (مطالعات غیرمداخله ای)

اینجا

۵

راهنمای نگارش پروپوزال

اینجا

۶

فرم فرایند تصویب پروپوزال

اینجا

۷

فرم حق التحقیق ۹۷

اینجا

۸

دستور العمل سال ۹۷

اینجا

۹

فرم ترجمان دانش

اینجا

جمعه, ۲۰ تير, ۱۳۹۹