معاونت دانشجویی فرهنگی

 

ما فرهنگ را بستر اصلي زندگي انسان ‌مي‌دانيم، نه فقط بستر اصلي درس خواندن و علم آموختن. فرهنگ هر کشور بستر اصلي حرکت عمومي آن کشور است؛ حرکت سياسي و علمي‌اش در بستر فرهنگي است. فرهنگ يعني خلقيات و ذاتيات يک جامعه و بومي يک ملت، تفکراتش، ايمانش و آرمانش. اين ها تشکيل دهنده مباني فرهنگ يک کشور است.

(مقام معظم رهبری)

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده یکی از محوری ترین و حساس ترین معاونت های دانشکده است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد.

 

وظایف:

-برنامه ریزی برای گسترس و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی

-اداره کلیه امور دانشجویی (خوابگاه، تغذیه، رفاهی، تربیت بدنی، مشاوره و ...)

-مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

-برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی

-نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

-اجرایی کردن برنامه های پیشنهادی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

-پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی دانشگاه

-حمایت و تشویق در پژوهش های فرهنگی دانشجویی

-ایجاد ارتباط و همکاری هر چه بیشتر با مراکز، موسسات و نهادهای فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی، هنری

-فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی سیاسی و فرهنگی جامعه

-برنامه ریزی برای استفاده بهتر از امکانات فرهنگی و هنری

-پیگیری تشکیل تشکل ها و کانون های دانشجویی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸