گروه آموزشی فیزیوتراپی

دکتر جاوید مستمند

مدیر گروه فیزیوتراپی- عضو هیات علمی

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۵۲    -   فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی

شرح وظایف:

۱- نظارت بر اجراي آيين نامه ها و مصوبه هاي شوراي آموزشي دانشگاه و ابلاغيه هاي كميسيون موارد خاص

۲- بررسي مستمر فرآيندهاي اجرايي خدمات آموزشي و پيشنهاد شيوه هاي مناسب

۳- تهيه و تدوين شيوه نامه ها و طرح هاي آموزشي و ارائه آن ها به شوراي آموزشي دانشگاه

۴- بهره گيري از شيوه هاي مناسب جهت ارتقاي كيفي خدمات آموزشي

۵- كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان

۶- نظارت بر اجراي برنامه هاي مصوب مقاطع مختلف رشته هاي تحصيلي

۷- نظارت بر عملكرد فعاليت هاي آموزشي دانشجويان

 

ساعده طالبیان

مسئول دفتر گروه فیزیوتراپی

شرح وظایف:

۱-هماهنگسازي كليه فعاليتهاي گروه با هماهنگي مدير گروه

۲-هماهنگي و تنظيم جلسات درون و برون گروهي ، برقراري تماس با ساير مؤسسات و نهادهاي درون و برون دانشگاهي با هماهنگي مدير گروه

۳-تنظيم و هماهنگي برنامه ملاقاتها و همايشها و تنظيم ليست متقاضيان ملاقات و تعيين ساعت مناسب جهت برگزاري جلسات.

۴-تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مدير گروه

۵-ابلاغ مكاتبات گروه به واحدهاي ذيربط

۶-مستندسازي و تهيه سوابق كليه فعاليتها و مكاتبات گروه بصورت منظم و سيستماتيك و به روز نگهداشتن كليه فایل ها

۷-انجام اقدامات لازم در زمينه دريافت ، ثبت ، توزيع و نگهداري و بايگاني كردن پرونده ها و ساير اسناد و مدارك واحد مربوطه

۸-تهيه نامه هاي اداري معمول جهت ارسال .

۹-تایپ كردن نامه ها ، گزارشات و فرم هاي مورد نياز گروه.

۱۰-انجام ساير امور مربوطه با هماهنگي مدير گروه

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۷    

فاکس:۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، گروه فیزیوتراپی، اتاق ۳۰۵

 

تاریخچه گروه فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی

دانشکده‌ی علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با هدف تربیت افراد حرفه ای در رشته ی فیزیوتراپی، در سال ۱۳۷۳، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی، نمود. در سال ۱۳۸۹، این دانشکده موفق به پذیرش دانشجویان فیزیوتراپی در مقطع کارشناسی ارشد گردید.

 

در حال حاضر  ۱۰۴نفر دانشجوی مقطع کارشناسی و ۳۹نفر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در این رشته می باشند.

 

تعداد اعضای هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۹ نفر بوده که از این تعداد ۱ نفر دارای مرتبه ی علمی دانشیار، ۳ نفر استادیار و ۵ نفر مربی می باشند.

 

لیست کلینیکهای فیزیوتراپی

تلفن

آدرس

ساعت فعاليت

روزهای فعاليت

کلينيکهای  فيزيوتراپي

۳۶۶۱۹۴۳۱

خ امام خميني- خ لوله – مركز بهزيستي

۱۳-۸

دوشنبه

مركز توانبخشي حضرت ابوالفضل(ع)

۳۶۲۴۵۰۰۴

خ صفه

۱۳-۸

روزهاي زوج

بيمارستان الزهرا

كلينيك فيزيوتراپي-ارتوپدی

كلينيك فيزيوتراپي-نورولوژی

۳۲۳۳۰۰۹۱

خ آيت ا... بهشتي- خ كاشاني

۱۳-۸

روزهاي زوج

بيمارستان كاشاني

۳۶۲۴۵۰۰۴

خ صفه

۱۳-۸

روزهاي زوج

بیمارستان الزهرا كلينيك فيزيوتراپي-ارتوپدی

ICU و باليني

نورولوژی

۳۴۴۵۵۰۵۱

خ ابن سينا- بيمارستان امين

۱۳-۸

روزهاي زوج

بیمارستان امین

۳۷۹۲۲۰۲۱

خ صفه- بعد از بيمارستان الزهرا

۱۳-۸

روزهاي زوج

دانشکده

۳۳۳۵۹۰۹۰

خ خرم- بيمارستان صديقه طاهره

۱۳-۸

روزهاي زوج

قلب و عروق- سوختگی

چهارشنبه, ۳۰ مرداد, ۱۳۹۸