دکتر ابراهیم صادقی

دانشیار، عضو هیات علمی گروه ارتوپدی فنی

معاونت مجموعه مراکز تحقیقاتی

 تلفن:۰۳۱۳۷۹۲۵۰۵۳ - فکس دانشکده :۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

نشانی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده توانبخشی، دپارتمان ارتوپدی فنی طبقه دوم اتاق ۳۳۲

 

مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده توانبخشی متشکل از مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، واحد تحقیقات شکاف لب و کام و نیز واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی می باشد. این معاونت در راستای توسعه پژوهشهای کاربردی، تولید دانش و گسترش فناوری در حیطه علوم توانبخشی بنیان نهاده شده است و تلاش دارد تا با فراهم آوردن تجهیزات و تسهیلات و همچنین تربیت نیروی محقق در علوم توانبخشی زمینه مناسب تری را جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی افراد نیازمند به طیف خدمات توانبخشی فراهم آورد.

 

شرح وظایف رییس مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی:

  • شرکت در جلسات مربوط به مجموعه مراکز تحقیقاتی
  • شرکت در جلسات معاونت پژوهشی دانشگاه
  • نظارت بر کار سه مرکز تحقیقاتی دانشکده
  • نظارت مستقیم بر عملکرد مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی
  • ابلاغمصوبات شورای پژوهشی دانشگاه به سایر مراکز تحقیقاتی

 

 

واحدهای مجموعه مراکز تحقیقاتی به تفکیک:

- مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی ( رئیس مرکز: دکتر ابراهیم صادقی)          

 

- واحد تحقیقات شکاف کام و ناهنجاریهای جمجمه-صورت ( مسئول واحد: دکتر فاطمه درخشنده )         

 

- واحد تحقیقات اختلالات ارتباطی ( مسئول واحد: بیژن شفیعی)                            

جمعه, ۲۰ تير, ۱۳۹۹