اخبار و اطلاعیه های آموزشی

جهت مشاهده قطبهای آموزشی اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده اطلاعیه‌ها و آئین‌نامه های آموزشی در خصوص برگزاری کلاسها، نحوه محاسبه غیبتها، و امتحانات اینجا را کلیک کنید.

 

 

- جهت مشاهده دروس دکترای اعضای مصنوعی در سال  ۱۳۹۵  اینجا را کلیک کنید.

 

- نیمرخ دروس کارشناسی ارشد دانشکده علوم توانبخشی ۱۳۹۵

جهت مشاهده نبمرخ دروس گروه گفتار درمانی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نبمرخ دروس گروه فیزیوتراپی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده نبمرخ دروس گروه اعضای مصنوعی اینجا را کلیک کنید.

 

- سرفصل دروس کارشناسی دانشکده علوم توانبخشی

برنامه آموزشی کارشناسی گروه فیزیوتراپی

برنامه آموزشی کارشناسی گروه اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

برنامه آموزشی کارشناسی گروه گفتاردرمانی

برنامه آموزشی کارشناسی گروه کاردرمانی

برنامه آموزشی کارشناسی گروه شنوایی شناسی

 

جهت مشاهده کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی(۱) اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده  درس فیزیولوژی بالینی(کاردرمانی) اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده فیزیک برای فیزیوتراپی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده شنوایی شناسی بالینی اینجا را کلیک کنید.

 

 

- سرفصل دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد ارتوپدی فنی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد فیزیوتراپی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده سرفصل دروس کارشناسی ارشد گفتار درمانی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده درس اختلالات گفتار در شکاف کام اینجا را کلیک کنید.

***************************************************

با توجه به راه اندازی سامانه الکترونیک نقل و انتقالات دانشگاه اهواز تحت عنوان SEDNA کلیه متقاضیان نقل و انتقالات نیمسال اول ۹۶-۹۵ جهت آگاهی از شرایط و زمان نقل و انتقالات می‌توانند به سایت ذیل مراجعه نمایند.

sedna.ajume.ac.ir

************************************************