مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

مسئول اداره تحصیلات تکمیلی

 

 

جعفر زراعت

 شرح وظایف:

- بررسی درخواستها و نیازمندیهای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده

- هماهنگی با اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انجام مکاتبات لازم به این اداره

- کنترل انتخاب واحد دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

- تدوین برنامه امتحانی و نظارت و همکاری در برگزاری امتحانات

- تنظیم برنامه کلاسی و ساعات درس و برقراری نظم در برگزاری کلاسها

- برگزاری و شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

- اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به مدیران گروهها

- نظارت و راهنمایی دانشجویان جهت تکمیل فرم های مربوطه

تنظیم قرارداد با اساتید حق التدریس در هر نیمسال

-هماهنگی و مکاتبه با گروههای آموزشی داخل و خارج از دانشکده به منظور تامین اساتید مورد نیاز

- ابلاغ برنامه امتحانی به اساتید

 

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه اول

 تلفن: ۵۰۸۱ ۳۷۹۲ ۰۳۱۳

اشتراک در مسئول اداره تحصیلات تکمیلی