واحد فن آوری اطلاعات دانشکده

 

 


مسئول واحد انفورماتیک - سخت افزار و شبکه

مهندس رسول ولیخانی

 آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم - واحد انفورماتیک

 

تلفن :۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۴

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 E mail: valikhani@rehab.mui.ac.ir

 

 

عباس همت

کارشناس انفورماتیک

 آدرس: اصفهان - خ هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی-طبقه دوم - واحد انفورماتیک

 

تلفن :۰۳۱۳۷۹۲۵۰۰۳

فکس دانشکده: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 وظایف :

۱- ايجاد و بهره برداري از شبكه كامپيوتري در دو مقطع دانشجوئي و اعضاي هيئت علمي

۲- در اختيار گذاشتن شبكه اينترنت به كليه دانشجويان دانشكده - اعضاي هيئت علمي و كارمندان.

۳- نگهداري و پشتيباني و حفاظت اطلاعات فايلها وسيستمها و حصول اطمينان از عدم آسيب به بانكهاي اطلاعاتي

۴- آشنا ساختن- آموزش و راهنمائي كارشناسان- اعضاي هيئت علمي و دانشجويان براي استفاده كارا و موثر از امكانات شبكه كامپيوتري

۵- يكپارچه ساختن اطلاعات كامپيوترها در سطح دانشكده

۶- برقراري ارتباط با دانشكده هاي ديگر و مركز انفورماتيك دانشگاه براي به روز درآوردن اطلاعات و نرم افزارها

۷- تجزيه و تحليل و اظهار نظر نسبت به نقاط قوت وضعف كارائي سيستم و انعكاس آن به مقام مافوق

۸- تهيه گزارش از نتيجه عملكرد فعاليتهاي سايت به مقام مافوق

۹- برگزار كردن كلاسهاي مختلف آموزشي