سالنهای همایش دانشکده

 

دانشکده علوم توانبخشی دارای دو سالن همایشها می باشد که مشخصات آنها در زیر توضیح داده می شود.

 

 

سالن معرفت

     

سالن معرفت واقع در طبقه همکف ضلع جنوب غربی دانشکده قرار دارد.

موارد استفاده:

    ۱-برگزاری کنگره های دانشکده

    ۲-برگزاری جلسات شورای دانشکده

    ۳-برگزاری جلسات گروه های آموزشی دانشکده

    ۴-برگزاری و ارائه دفاع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

    ۵-برگزاری جلسات هم نشینی ریاست دانشکده با کارمندان

تجهیزات:

   ۱-سیستم صوت مرکزی                                                              

   ۲- سیزده عدد کامپیوتر تاچ   

   ۳-متصل بودن به اینترنت از طرق شبکه و وای فای

   ۴-امکان ظرفیت تا ۴۵ نفر

   ۵-ویدئو پرژکتور

   ۶-داشتن دستگاه ذخیره برق برای مواقع قطع برق شهری

 

 

 

سالن وحدت

 

سالن وحدت واقع در طبقه همکف ضلع شمالی دانشکده راهروی کلینیک گفتاردرمانی قرار دارد.

 

موارد استفاده:

    ۱-برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده

    ۲-برگزاری جلسات مدیران گروه ها با اعضای هیئت علمی

    ۳-برگزاری و ارائه دفاع از پایا نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

    ۴-برگزاری و ارائه پایان نامه های دانشجویان کارشناسی

 

تجهیزات:

    ۱- سیستم کامپیوتر و ویدئو پرزکتور

    ۲-متصل به اینترنت از طریق شبکه

    ۳-دارای ظرفیت ۱۵ نفر