کانون علمی هنری منشور

 

دبیر کانون: خانم فرنوش فرجادی راد (دانشجوی شنوایی شناسی)

 

اعضای کانون:

 

سمیه اسماعیلی (دانشجوی گفتاردرمانی)

زهرا میرعالی (دانشجوی ارتوپدی فنی)

سعید پروین زاد (دانشجوی شنوایی شناسی)

علی مرادی (دانشجوی ارتوپدی فنی)

احمد محبوبی فرد (دانشجوی ارتوپدی فنی)

 

 

فعالیت ها:

-         نمایش و نقد فیلم

-         برگزاری جلسات نقد و بررسی

-         برگزاری جلسات کتابخوانی و نقد آن

-         برگزاری کلاس های آموزشی هنری

-         برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری با همکاری معاونت دانشجویی دانشکده

-         و ....