کانون علمی فرهنگی ققنوس

 

دبیر کانون: آزاده رحیمی (دانشجوی کاردرمانی)

 

اعضای کانون: دانشجویان رشته کاردرمانی

 

زهرا قاسمی، فاطمه روانفر، الهه کریمی، علیرضا بهرامی، بهمن تاجوانچی، عباس خیرآبادی،میثم روستایی و آقای شاهوردی

 

فعالیت ها:

 

-         برگزاری کنفرانس های علمی با محوریت کتاب های منبع کارشناسی ارشد

-         برگزاری کارگاه های علمی برای کمک به علم بالینی دانشجویان

-         چاپ و توزیع بروشور های علمی

-         و ....