امور فرهنگی

بیژن شفیعی

مسئول امور فرهنگی

عضو هیات علمی گروه گفتار درمانی

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه دوم

تلفن تماس:  - ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۳۵  نمابر : ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

پست الکترونیکی : shafiei_al@yahoo.com
شرح وظایف :

·         ترویج اخلاق اسلامی، عفاف و حجاب

·         ترویج قرآن و معارف اسلامی در دانشكده

·         ترویج نماز جماعت و ترغیب دانشجویان و کارکنان برای شرکت در نماز جماعت

·         توسعه فعالیت های شوراها، کانون ها، انجمن ها و سایر تشکل های دانشجویی از قبیل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان و...

·         برگزاری مراسم مختلف در مناسبت های ویژه

·         برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی، زیارتی و تفریحی

·         انجام بازدید های علمی، آموزشی و فرهنگی

·         اجرای برنامه های فرهنگی فوق برنامه برابر تقویم فرهنگی

·         شناسايي دانشجویان علاقه مند به فعالیت های فرهنگی – علمی و مذهبی

·         هماهنگي و تعامل با مديريت امور فرهنگی دانشگاه