امور دانشجویی

 

ریحانه سراییان

کارشناس دانشجویی دانشکده

آدرس: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده علوم توانبخشی، طبقه اول، اتاق ۲۳۳

تلفن: ۰۳۱۳۷۹۲۵۰۸۲ - دورنگار: ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

هدف:

هدف از واحد امور دانشجویی دانشکده آشنایی و آگاهی دانشجویان از نحوه سرویس دهی به آن ها در راستای امور رفاهی و مشاوره ای می باشد که در زیر به اهم این امور اشاره می گردد.

شرح وظایف :

۱-راهنمایی دانشجویان جهت کسب اطلاعات رفاهی و ثبت نام در زمان های اعلام شده (خوابگاه، وام تحصیلی، وام مسکن، بیمه دانشجویی و ...)

۲-برگزاری جشن فارغ التحصیلی

۳-معرفی دانشجویان به مرکز مشاوره

۴-تعیین نماینده دانشجویان در امور ورزشی

۵-برنامه ریزی جهت بازدید دانشجویان از مراکز آموزشی و شرکت در سمینارها و کنگره های علمی

۶-برگزاری مراسم تقدیر از دانشجویان برتر در زمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی

۷-تهیه اتیکت برای دانشجویان کارآموز در بیمارستان ها

۸-هماهنگی و اقدام جهت برگزاری جلسات پرسش وپاسخ با مسئولان و مدیران گروه ها جهت دانشجویان ترم های مختلف و نمایندگان آن ها

۹-اختصاص دادن کمد به دانشجویان

۱۰-همکاری در جهت اجرای اردوهای یک روزه و چند روزه برای دانشجویان

۱۱-تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل