فعالیتهای دفتر توسعه آموزشی

این دفتر با هدف ارتقاء فرآیند یاددهی و يادگيري در دوره هاي آموزشي دانشكده علوم توانبخشی که هدف آن تربيت نيروي انساني توانمند براي ارايه بهترين خدمات به آحاد جامعه است، فعالیت های خود را در چهار حیطه سازماندهی کرده است:

 

v   ارتقاء فعالیت های یاددهی- یادگیری در آموزش نظری و بالینی

طراحی لاگ بوکها از با هدف توانمند سازی دانشجویان در حیطه کارآموزی سه سال پیش آغاز گردید و تا کنون پس از گذراندن مراحل بهینه سازی به شرایط کنونی نزدیک شده است. این اقدامات به شرح زیر است:

- طراحی لاگ بوکهای رشته های مختلف توانبخشی

- برگزاری کلاسهای توجیهی جهت اساتید و مربیان کارآموزی

-برگزاری کلاسهای توجیهی جهت کارآموزان هر رشته به صورت تخصصی برای توجیه استفاده از لاگ بوکها و نحوه تکمیل آنها

- به کارگیری لاگ بوکها در تمامی مراکز توسط کارآموزان

- رفع نقایص موجود و بهینه سازی آنها

لاگ بوک کلیه رشته ها از طریق مسیر زیر قابل دسترسی است:

صفحه مربوط به گروه آموزشی ------› اطلاعات آموزشی -------›   ابتدای صفحه نیمرخ تحصیلی هفت و هشت

 

v   برنامه ریزی درسی

 

v   توانمند سازی اساتید

معرفی و شرکت در کارگاههای مرکز مطالعات

برنامه شش ماهه اول ۹۵                       برنامه شش ماهه دوم ۹۵

v   ارزشیابی دانشجو و استاد

تشویق دانشجویان جهت ارزشیابی به موقع اساتید جهت ارائه پیشنهادات کاربردی و انتخاب استاد با شایستگی بهتر جهت تدریس واحدهای درسی