فرآیندهای حوزه تحصیلات تکمیلی

مراحل ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد

مراحل انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

۱-دانشجو موظف است در تاریخهای اعلام شده توسط دانشگاه در محل مقرر حضور داشته باشد

۲-گرفتن شماره دانشجویی و مراجعه به تمام قسمتها به ترتیب مشخص شده در محل ثبت نام ( در روز ثبت نام راهنمایی لازم صورت خواهد گرفت)

۳-مراجعه به کارشناس آموزش دانشکده جهت انتخاب واحد

۴-بهمراه داشتن مدارک لازم شامل: ۳ قطعه عکس پشت نویسی شده، کپی شناسنامه، كپي كارت ملي

۵-تکمیل فرمهای ارائه شده

 

 انتخاب واحد سایر دانشجویان

۱-مراجعه به سامانه مدیریت آموزش سما

۲-ورود نام کاربری و رمز عبور ( نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه فرد می باشد)

۳-تکمیل یا تصحیح اطلاعات فردی موجود در سامانه

۴-انجام انتخاب واحد بر اساس دروس اعلام شده در برنامه آموزشی گروه مربوطه در وب سایت یا بورد دانشکده

تذکر:ثبت نام دروس عمومی فقط در گروههای اعلام شده مجاز می باشد و در غیر اینصورت عواقب انتخاب گروههای دیگر به عهده خود دانشجو خواهد بود و آموزش مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

 

گواهی اشتغال به تحصیل

   دریافت وتکمیل فرم گواهی اشتغال به تحصیل توسط شخص درخواست کننده

      -تحویل فرم تکمیل شده به کارشناس آموزش

      -تکمیل فرم شماره گواهي اشتغال به تحصيل بر اساس اطلاعات مندرج و کنترل صحت آنها توسط کارشناس آموزش

      -تایپ فرم تکمیل شده توسط تایپیست

      -امضاء گواهی اشتغال به تحصیل توسط رئيس دانشكده

 

تذکر:دانشجویان محترم برای دریافت گواهی جهت ارائه به مراکز نظامی و  سفارتخانه ها باید به اداره کل آموزش مراجعه نمایند

 

 

طرح در شورا

۱-دریافت فرم مربوطه از کارشناس آموزش یا وب سایت دانشکده

۲-نوشتن شرح تقاضا در فرم مربوطه توسط دانشجو

۳-تحویل فرم تایید و تکمیل شده به کارشناس آموزش

۴-پیگیری جوابیه درخواست پس از برگزاری شورای آموزشی

 

 فرآیند انتخاب استاد راهنما، عنوان و پروپوزال پایان نامه

 

 

 

مراحل انتخاب پایان نامه

      -دانشجو موظف است فرم انتخاب موضوع پروپوزال و استاد راهنما را از آموزش تحصيلات تكميلي تحويل گرفته وپس از تكميل آن و تاييد استاد راهنما و مديرگروه مربوطه به واحد مذكور تحويل نمايد.

      -دانشجو موظف است يك نسخه ار پروپوزال تصويب شده در گروه را جهت طرح در شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده به كارشناس مربوطه تحويل نمايد.

 

فرایند تشکیل جلسات تحصیلات تکمیلی

۱-هماهنگی زمان وموضوع جلسه توسط مسئول تحصیلات تکمیلی با کارشناس مربوطه

۲-هماهنگی کارشناس مربوطه با اعضاء تحصیلات تکمیلی

۳-اطلاع رسانی از طریق اتوماسیون اداری با اعضاء تحصیلات تکمیلی

۴-برگزاری جلسه تحصیلات تکمیلی

۵-تنظیم صورتجلسه وگرفتن امضاء از حاضرین

۶-بایگانی صورتجلسه توسط کارشناس

۷-گرفتن تصویراز صفحه حضور وغیا ب صورتجلسه وتحویل به مسئول بررسی امور اجرائی اعضا ءهیئت علمی

 

فرآیند دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد

۱-تحويل فرم درخواست دفاع به دانشجو و تاييد آن

۲-تحويل گرفتن مدارك مربوطه (  acceptance،۴ نسخه از پايان نامه،يك نسخه از مقاله) 

۳-تحويل فرم درخواست دفاع به استاد راهنما جهت معرفي اساتيد داور

۴-تحويل فرم درخواست دفاع به مديرگروه مربوطه جهت تاييد اساتيد داور

۵-تحويل فرم درخواست دفاع به مسئول تحصيلات تكميلي دانشكده جهت تاييد نهايي اساتيد داور و معرفي نماينده شوراي تحصيلات تكميلي

۶-تعیین زمان دفاع با هماهنگی استاد راهنما،استاد مشاور،اساتيد داور و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده

۷-ارسال دعوتنامه جلسه دفاع به استاد راهنما،استاد مشاور،اساتيد داور و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده

۸-تحویل پایان نامه به اساتید اساتيد داور و نماينده تحصيلات تكميلي دانشكده

۹-تحويل فرم ارزشیابی به اعضاي جلسه

۱۰-محاسبه نمره پايان نامه دانشجو و اعلام آن

۱۱- تنظيم صورتجلسه دفاع از پايان نامه و گرفتن امضاء از اعضاي جلسه

 

فرایند جمع آوری حق التدریس

۱-اعلام به اساتید جهت اعلام فعالیت ترم به مدیرگروه ( عقد قرارداد با اساتید )

۲- بررسی توسط مدیرگروهخوزستان -دزفول -بلوارمقاومت مقاومت ۹پلاك ۸ و احتساب داور

۳- بازگشت به استاد مربوطه جهت تائید نهایی

۴- بازگشت به مدیرگروه و جمع آوری کلیه فرمها

۵- ارجاع به معاون آموزشی جهت کنترل نهایی

۶- ارجاع به حسابدار جهت محسابه نهایی

۷- ارسال به معاون آموزشی دانشگاه

۸- برگشت از معاونت پس از تائید معاون آموزشی دانشگاه

۹- تهیه لیست پرداخت و درنهایت پرداخت حق التدریس

 

دانشجویان می توانند در صورت لزوم جهت دریافت فرمهای مربوطه به آموزش مراجعه نمایند.

 

 

اعضای شورای دفتر تحصیلات تکمیلی

۱-  دكتر سعيد فرقاني (معاون آموزشي دانشكده و مدیر گروه ارتوپدی فنی)

۲- دکتر ابراهیم صادقی (مدیر تحصیلات تکمیلی)

۳- مجتبی حشمتی پور (مدير گروه فيزيوتراپي)

۴- دکتر فاطمه درخشنده (مدير گروه گفتاردرماني)

۵- جعفر زراعت دوست (کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی)