پایان نامه های دفاع شده

 

پایان نامه های دفاع شده

 

ساخت آزمون ارزیابی گفتار افراد مبتلا به شکاف کام بر اساس سیستم پارامترهای جهانی-نسخه فارسی  -پاییز ۱۳۹۰

 

بررسی برخی ساختارهای زبانی در داستان گویی و ارتباط آن با جنس در کودکان ۴ ساله طبیعی فارسی زبان شهرستان اصفهان در سال ۱۳۹۰ – زمستان ۱۳۹۰

 

بررسی مقایسه ای فرکانس پایه ، جیتر و شیمر در کودکان دارای VPI و کودکان طبیعی ۸-۴ ساله –زمستان ۱۳۹۰

 

تعیین روایی و اعتبار نسخه فارسی آزمون واژه یابی ویرایش دوم در کودکان ۴ تا ۶ ساله مهدکودک های شهر اصفهان-تابستان۱۳۹۱

 

ساخت و تهیه ابزار تشخیص لکنت تمارضی- پاییز

۱۳۹۱

بررسی ناثیر مداخله زودهنگام روی برخی ویژگی های گفتار و زبان کودکان ۳۱-۲۴ ماهه دارای شکاف کام- زمستان ۱۳۹۱

 

بررسی تغییرات تشدید و برخی پارامترهای صدا قبل و بعد از جراحی ثانویه re-repair  در بیماران شکاف کام دارای بی کفایتی کامی حلقی

 

بررسی روایی و اعتبار آزمون "افکار و باورهای نامناسب درمورد لکنت UTBAS " –زمستان ۱۳۹۱

 

بررسی و مقایسه شاخص معلولیت صوتی در معلمان و کاربران غیرحرفه ای مبتلا به اختلال صوت-تابستان ۱۳۹۲

 

بررسی و مقایسه عملکرد حافظه فعال واجی در کودکان دارای اختلال نارسا خوانی رشدی با کودکان طبیعی پایه سوم دبستان –پاییز ۱۳۹۲

 

ارتباط بین درد،ترس از درد و ثبات پوسچر و تاثیر آموزش اختصاصی کوتاه مدت در خصوص ترس از درد،در بیماران میتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی –تابستان ۱۳۹۱

 

بررسی و مقایسه دیرش واکه و زمان واکنش در افراد دارای لکنت و بدون لکنت ۱۰ تا ۳۰ سال در شهر اصفهان –تابستان ۱۳۹۲

 

تدوین و هنجاریابی آزمون آپراکسی دهانی در کودکان ۴ تا زیر ۶ سال در مهدکودکهای شهر اصفهانپاییز ۱۳۸۸

 

بررسی برخی ویژگی های زبانی بزرگسالان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبود یابنده استان اصفهان و مقایسه آن با بزگسالان طبیعیپاییز ۱۳۹۲

 

بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سنجش اختلالات صدا، ویژه معلمان مقطع ابتدایی شهر اصفهان- زمستان ۱۳۹۲

 

مقایسه عملکرد افراد مبتلا به قطع عضو بالای زانو در استفاده از مفصل هوشمند نابتسکو- زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی و مقایسه آکوستیکی خطاهای گفتاری در افراد مبتلا به آفازی بروکا و افراد طبیعی –زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی تاثیر انواع گوه ی خارجی بر بیومکانیک زانو و بالانس ایستایی در افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو- زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی ثبات وضعی ایستایی در شدت های متفاوت بیماری پارکینسونزمستان ۱۳۹۲

 

تاثیر وضعیت پرونیتوری پا و ارتز گوه داخلی پاشنه و کف پایی بر بالانس ایستایی و پارامترهای زمانی-مکانی راه رفتن در سالمندان –زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی راه رفتن و مصرف انرژی حین آن در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی – زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی هماهنگی بین مفاصل در ایستادن از حالت نشسته و نشستن از حالت ایستاده در بیماران مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن – فروردین ۱۳۹۳

 

مقایسه تاثیر خستگی عضلات ابداکتور واکسترنال روتیتور ران بر روی تعادل ایستایی افراد مبتلا به سندرم دردناک پتلوفمورال – تابستان ۱۳۹۳

 

مقایسه نیروی عکس العمل زمین در افراد مبتلا به بی کفایتی لیگامان صلیبی قدامی و افراد سالم در حین اعمال اغتشاشات چرخشی اندام تحتانی –زمستان ۱۳۹۲

 

درمان سینکنسیس به وسیله ترکیب بوتاکس و بیوفیدبک – زمستان ۱۳۹۲

 

تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه SAQ  در بیماران سکته قلبی – زمستان ۱۳۹۲

 

بررسی مقایسه ای تاثیر موسیقی بر زمان دستیابی به تغذیه دهانی مستقل در دو گروه نوزادان نارس دریافت کننده تحریکات دهانی پیش تغذیه ای بستری در بخش مراقبت های ویژه

 

نوزادان بیمارستان شهید بهشتی شهر اصفهان در سال ۹۳-۱۳۹۲ –تابستان ۱۳۹۳