دانشجویان

 

اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی در دانشکده ی علوم توانبحشی اصفهان از سال ۱۳۷۳آغاز گردید. در حال حاضر پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی از طریق آزمون کنکور سراسری به صورت روزانه ادامه دارد. در این دانشگاه، اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این رشته، از سال ۱۳۸۹ آغاز گردید.

 

پذیرش دانشجو در این مقطع از طریق آزمون سراسری به صورت روزانه و واحد بین الملل انجام می پذیرد.