معرفی گروه

گروه آموزشي کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال  ۱۳۸۷ با هدف  تربيت كاردرمانگران كارآمد  جهت ارتقاي سلامت و بهزيستي افراد جامعه رسما فعالیت خود را آغاز نمود.

 

 

 

تعریف و اهمیت رشته:

 

کاردرمانی  عبارت است از استفاده درمانی از کارها و فعالیت های روزمره زندگی برای افراد و گروه ها با هدف تسهیل مشارکت  آن ها در نقش های زندگی و موقعیت های  منزل، مدرسه ، محیط کار ، اجتماع. خدمات کاردرمانی با هدف ارتقای سلامت، و بهزیستی ، و برای کسانی که دچار یا در خطر بیماری، ضایعه، اختلال، عارضه، نقص، ناتوانی ، محدودیت فعالیت، یا محدودیت در مشارکت هستند، ارایه می شود. کاردرمانی جنبه های جسمانی، شناختی، روانی-اجتماعی، حسی و دیگر جنبه های عملکرد را در بافتارهای گوناگون و به منظور تسهیل و بهبود شرکت در کارهای روزمره زندگی که سلامت، بهزیستی و کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد توجه قرار می دهد.

کاردمانگران برای تحقق این هدف از انواع مداخله شامل استفاده درمانی از کارها و فعالیت های روزمره زندگی ، مدل ها، رویکردها و فنون گوناگون توانبخشی، مشاوره، آموزش، وکالت، و استفاده درمانی از خود بهره می گیرند.

 

 

رسالت:

 

رسالت اصلی این گروه آموزشی  عبارت است از آموزش و پرورش کاردمانگرانی شایسته ، توانمند و  برخوردار از قابلیت ارایه خدمات تخصصی کاردرمانی در محیطهای گوناگون مراقبت بهداشتی بر مبنای اصول درمان مبتنی بر شواهد و دستاوردهای نوین علمی؛ افزون بر این  می توان به تلاش در جهت ارتقای کیفی خدمات کاردرمانگران استان ، و ایفای نقش در حوزه  برنامه های پژوهشی و تولید علم نیز اشاره نمود.

 

 

اهداف:

 

تعليم و تربيت نيروهاي متخصص  و كارآمد جهت ارايه خدمات باليني

تعليم و تربيت نيروهاي كارآمد در حوزه پ‍ژوهش و توليد علم

ارتقاي كيفي ارايه خدمات در حوزه كاردرماني بر مبناي شواهد جديد پژوهشي

ارتقاي سطح علمي رشته كاردرماني در سطح كشور و خاورميانه

سهيم شدن در توليد علم در حوزه كاردرماني در گستره جهاني

ارج نهادن و گسترش رعايت اخلاق  حرفه اي در دانشجويان و  دانش آموختگان كاردرماني

 

 

مهمترین حوزه های ارایه خدمات:

 

بيمارستان ها، مراكز خدمات توانبخشي، برنامه مداخله بهنگام، كلينيك هاي خصوصي، مدارس، مراكز مراقبت روزانه، مراكز بهداشت رواني، مراكز جامع توانبخشي، درمان مبتني بر منزل، مراكز توانبخشي حرفه اي و پيش حرفه اي، ادارات، كارخانه ها، و ساير محيط هاي حرفه اي ( توانبخشي  ارگونوميك)

 

 

چه کسانی از خدمات کاردمانی سود می برند؟

·          افراد دچار محدوديت هاي ناشي از اختلالات نورولو‍ژيك

·          افراد دچار اختلالات رشدي

·          افراد دچار اختلالات و مشكلات رواني-اجتماعي

·          افراد دچار اختلالات ارتوپدي(بخصوص در اندام فوقاني)

·          افراد دچار اختلالات حركتي

·          افراد دچار اختلالات شناختي

·          افراد دچار ساير ضايعات نظير سوختگي ها ،‌قطع عضو

·          افراد بهنجار نيازمند اصلاح الگوي استفاده از زمان

·          افراد دچار ناتواني ها و معلوليت هاي گوناگون