راهنمای نویسندگان

فایل راهنمای نویسندگان

راهنماي نویسندگان در تهيه و ارسال مقالات

 

نشريه پژوهش در علوم توانبخشي، مجله علمي ـ پژوهشي وابستهبه دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است. اين نشريه در قالب دوماهنامه تمام الکترونیک (Online)فارسيزبان در برگيرنده مقالات مرتبط با شاخه هاي علوم توانبخشي است. این مقالات باید به درک بهتر مکانیسم بروز، پاتوژنز، روند پیشرفت و پیش آگهی مشکلات سیستمهای عصبی ـ عضلانی ـ اسکلتی کمک نمایند و یا در ارتباط با دست آوردهای جدید ارزیابي، تشخیص و درمان و روش های توانبخشی می باشد.

مجله پژوهش در علوم توانبخشيفعالیت خود را در زمستان سال ۱۳۸۴ آغاز نمود و در سال ۱۳۹۰ موفق به کسب رتبه علمی ـ پژوهشی از کمیسیون نشریات وزارت بهداشت گردید. بر اساس آخرين رتبه بندي كميسيون نشريات علوم پزشكي در سال ۱۳۹۱، این مجله برترین درجه علمی را در میان نشريات علمي ـ پژوهشي توانبخشي به‌دست آورد

این مجله اطلاعات دست اول و کاربردی تحقیقاتی و بالینیدر زمینهعلوم توانبخشي شامل مطالعات تحقيقاتي اصيل پايه اي و كاربردي (Original Basic or Applied Researchمطالعات مروري(Systemic or Narrative Reviewsگزارش ها و  مطالعات موردي(Case Studies, Case Serries & Single Subject Studiesنامه ها (Letter to Editor) و ارتباطات كوتاه و نكات تكنيكي نقد علمي مقالات چاپ شده (Educational or Theoretical Debate Articles) گزارشات كوتاه راجع به تحقيقات در دست اقدام(Brief Report)  ، مكاتبات علمي با صاحبنظران در رشته مورد نظر و يا خلاصه اي از كتب منتشر شده (Book Review)را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد. دستنوشته های ارسالی باید حاوی اطلاعات اصیل بوده و به هیچ عنوان تمام، یا قسمتی از آن شامل جدول، نمودار و ...قبلا در مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد یا در حال بررسی در مجله دیگری نباشد.در اینصورت دستنوشته ارسال شده در اسرع وقت مورد داوري قرار گرفته و نتايج داوري براي نويسنده مسئول ارسال مي گردد.

جامعه مخاطب مجله پژوهش در علوم توانبخشی شامل دانشجويان ومتخصصین رشته هاي علوم توانبخشي اعم از فيزيوتراپي،ارتوپدي فني، گفتاردرماني، شنوایی شناسی، شنوايي سنجي، بينايي سنجي و كاردرمانيدر مقاطع مختلف،علوم ورزشي، تربيت بدنيو بيومكانيك سيستم عضلاني ـ اسكلتي، متخصصین طب فيزيكي و توانبخشي، متخصصين رشته هاي پزشکی مانند ارتوپدي، روماتولوژی، نورولوژي، جراحی اعصاب، قلب و عروق و تنفس و...، پرستاران توانبخشي و ساير حرفه هاي مرتبط جزء است و مقالات آن در پايگاه هاي علمي متعدد از جمله سازمان بهداشت جهانی[۱]، نمایه جهان اسلام[۲]، پایگاه اطلاعات علمی[۳]، بانک اطلاعات نشریات کشور[۴] و پایگاه نشریات ادواری ایران[۵]، نمایه شده است و در موتور جستجوی Google Scholar(http://scholar.google.com) قابل بازیابی می باشد. از علاقمندان، محققين و صاحبنظران محترم رشته هاي توانبخشي و ساير رشته هاي مرتبط دعوت می شود دستنوشته خود را به صورت الکترونیکیبه این دوماهنامه ارسال نمايند. دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده توسط مجله پژوهش در علوم توانبخشی رایگان می باشد.

مواردی که قبل از ارسال دستنوشته باید در نظر داشته باشید

۱.        انتشار مجدد یا اضافه

منظور از انتشار مجدد (ِDuplicate) یا اضافه (Redundant) انتشار دستنوشته ای است که دقیقاً یا تاحدود زیادی با یک مقاله منتشره شده از همان تیم نویسندگان همپوشانی دارد. این عمل یک تخلف اخلاقی محسوب می شود و در تمام مراجع صاحب صلاحیت داخلی و خارجی محکوم می باشد. این مسأله در صورتی که دستنوشته پس از رد در یک مجله به مجله دیگری ارسال شود مطرح نمی گردد بلکه مربوط به زمانی است که تمام، یا قسمتی از متن دستنوشته با اطلاعات اساسی آن قبلاً به انتشار رسیده باشد. همچنین این مسأله در مورد انتشار چکیده یا پوستر چکیدهدستنوشته در مجامع علمی و در کتابچه های خلاصه مقالات آنها نمی باشد. بنابراین لازم است تیم نویسندگان هرنوع انتشار پیشین متن دستنوشته را به طور شفاف و دقیق به اطلاع تیم سردبیری برساند و یک نسخه از آنها را همراه با دستنوشته ارسال شده به دفتر مجله ارسال نماید تا تیم سردبیری بتواند درمورد دستنوشته جدید تصمیم مناسبی اخذ نماید.

در صورت عدم اطلاع رسانی به روش فوق تیم سردبیری در هرزمانی از فرآیند داوری که متوجه وقوع این مسأله توسط تیم نویسندگان گردد حق دارد متناسب با قوانین داخلی مجله و اصول اخلاق در انتشار آثار علمی طبق دستورالعمل کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و کمیته اخلاق در انتشاراتCommittee of Publication Ethics(COPE) عمل نماید. در این موارد حداقل مجازات قابل اجرا برای تیم نویسندگان رد کامل و بدون قید دستنوشته خواهد بود.

این راهنما براساس آخرین نسخه دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals)منتشر شده توسط کمیته بین المللی سردبیران نشریات علوم پزشکی در سال ۲۰۰۷ در شهر ونکور کانادا (http: //www.icmje.org/#privacy) تنظیم شده است.

۲.       انتشار به زبان دوم

·         با توجه به قانوني بودن چاپ يک مقاله به بیش از یک زبان، امکان چاپ ترجمه یک مقاله به زبان دیگر تنها در صورتی وجود دارد که تیم نویسندگان تمام موارد زیر را رعایت نموده باشد

o       از سردبیران هردو مجله موافقت کتبی دریافت کرده باشد

o       سردبیر نشریه دوم نسخه ای از مقاله منتشر شده توسط نشریه اول را به صورت فوتوکپی یا نسخه الکترونیک دریافت نموده باشد

o       حداقل یک هفته از انتشار مقاله اول گذشته باشد. البته این فاصله زمانی بستگی به توافق سردبیر مجله اول و دوم دارد و بدون توافق آنها قانونی نمی باشد.

o       جامعه هدف در دستنوشته ترجمه شده از مقاله اول متفاوت باشد

o       دستنوشته دوم خلاصه ای از مقاله اول باشد ولی اطلاعات مقاله اول را به طور دقیق و صادقانه منعکس نماید

o       در صفحه عنوان دستنوشته دوم اطلاعات دقیق مقاله اول اعلام گردد. به عنوان مثال: "این مقاله براساس اطلاعات منتشر شده در مقاله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چاپ شده در مجله ـــــــــــــــــــ شماره ـ دوره ـ صفحه ـ تا ـ است"

·         مجله پژوهش در علوم توانبخشي هيچ گونه تعهدي براي استمهال مقالات تا زمان چاپ آنها در مجلات خارجي ندارد و هر مقاله اي كه در مجله تأييد چاپ شود در اولويت چاپ در اولين شماره ممكن قرار خواهد گرفت

·         اگر نسخه انگليسي مقاله قبل از ارسال به دفتر مجله پژوهش در علوم توانبخشي چاپ شده باشد، نویسنده مسئول موظف است اين نکته را در زمان ارسال دستنوشته به دفتر مجله متذکر شود و موافقت نامه کتبي سردبير مجله انگليسي زبان با چاپ مقاله به زبان فارسي را همزمان با ارسال دستنوشته به دفتر مجله ارسال نمايد

·         اگر در طي فرآيند داوري مقاله اي، مجله پژوهش در علوم توانبخشي از چاپ شدن آن مقاله در يک مجله انگليسي زبان آگاه گردد، دستنوشته مذکور بلافاصله و به دليل عدم صداقت گروه نويسندگان از دور داوري خارج و تمام اعضای تیم نویسندگان در لیست سیاه مجله وارد می شوند.

·         براساس مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مقالات منتشر شده در هریک از مجلات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمی توانند به زبان دیگر در این دانشگاه منتشر شوند. به عبارتی در صورت انتشار یک مقاله توسط مجلات فارسی زبان این دانشگاه، نسخه انگلیسی آن مقاله نمی تواند توسط مجلات انگلیسی زبان همین دانشگاه منتشر گردد

۳.      رعایت حقوق شخصی بیماران

اطلاعات شخصی و تصویر شرکت کنندگان در مطالعات بدون اخذ رضایتنامه کتبی از آنها (یا وکیل یا قیم قانونی ایشان) نمی تواند توسط تیم نویسندگان فاش گردد. در صورتی که به دلایل علمی نیاز باشد این اطلاعات به هر صورتی فاش گردد لازم است یک نسخه از دستنوشته نهایی قبل از ارسال به دفتر مجله به تأیید فرد (یا وکیل یا قیم قانونی وی) برسد. همچنین پوشاندن چهره یا چشمان افراد در تصاویر به منظور جلوگیری از شناسایی شدن ایشان ضروری است. نویسندگان حق ندارند اطلاعات علمی جمع آوری شده از افراد را به هر دلیلی تغییر دهند و ملزم به رعایت صداقت در گزارش خود می باشند. نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که شرکت کنندگان در مطالعه ایشان قابل شناسایی نیستند و در صورتی که به هردلیل از این فرآیند مطمئن نیستد از ایشان رضایتنامه رسمی کتبی دریافت کنند. به عنوان مثال پوشاندن چشمهای فرد در تصویر ممکن است برای غیرقابل شناسایی ماندن وی کافی نباشد.

۴.       موارد اخلاقی

مجله پژوهش در علوم توانبخشی به عنوان یکی از اعضای کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) در برخورد با هرنوع تخلف اخلاقی در ارائه و انتشار دستنوشته ها از قوانین این کمیته تبعیت می کند. همچنین این مجله از دستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران، که در وبسایت مجله قابل مشاهده می باشد، پیروی می نماید. مطالعاتی که بر روی نمونه های انسانی یا حیوانی انجام شده اند باید با معاهده هلسینکی ( http: //www.wma.net/en/‎۳۰publications/۱۰policies/‎b3‎/index.html) همخوانی داشته باشند

تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در درمان، مقالات مداخله ای تنها در صورتی قابلیت بررسی و چاپ در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که نویسنده مسئول آنها متخصص یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی اقدام درمانی نداشته باشد.

۵.      تعارض منافع

کلیه نویسندگان دستنوشته باید هرنوع تعارض منافع خود شامل موارد مالی، سیاسی، دانشگاهی و یا شخصی را که به صورت بالقوه بتواند بر تحلیل آنها از نتایج مطالعه یا نحوه ارائه نتایج تأثیر بگذارد صادقانه اعلام نمایند

۶.       سرقت ادبی

نویسندگان نمی توانند اطلاعات، متن یا تصویر منتشر شده توسط سایر محققان در قالب گزارش، مقاله، کتاب و... را بدون ارجاع صحیح و بدون کسب اجازه رسمی از مالک حقوقی آن در دستنوشته خود مورد استفاده قرار دهند. مجله پژوهش در علوم توانبخشی با دسترسی به نرم افزار های بررسی سرقت ادبی فارسی و انگلیسی با موارد تخلف در این زمینه مطابق مقرارت COPE، دستورالعملیکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات بیومدیکال، راهنمایی کشوری اخلاق در انتشار آثار علوم پزشکی و معاهده تهران برخورد خواهد نمود.

۷.      رعایت قوانین کپی رایت

·         متن کامل دستنوشته و یا بخشی از آن نباید پیش از ارسال به دفتر مجله در هيچ مجله داخلي يا بين المللي ديگري چاپ شده و یا با همين عنوان در هيچ كنفرانس يا مجمع علمي ديگري ارائه گرديده باشد یا تحت بررسي قرار داشته باشد.

·         هيچکدام از اطلاعات اساسي، جداول، نمودارها و تصاوير دستنوشته نباید پيش از اين در هيچ مجله داخلي يا بين المللي ديگر چاپ شده یا در هيچ مجله يا همايش داخلي يا بين المللي ديگري تحت بررسي قرار داشته باشد

·         متن کامل دستنوشته و یا بخشی از آنو یا هيچکدام از اطلاعات اساسي، جداول، نمودارها و تصاوير دستنوشته نباید تا اعلام نظر نهايي شوراي سردبیری مجله پژوهش در علوم توانبخشي به هيچ مجله ديگري ارسال گردد.

·         در صورت استفاده از تصاوير ارائه شده در ساير منابع از قبيل وب سايت ها،كتاب يا مقالات ساير محققان، به محل تهيه تصوير ارجاع داده و كسب اجازه از نويسنده مربوطه ذكر شود. همچنين لازم است كپي مكاتبه با نويسنده جهت كسب اجازه، به عنوان ضميمه دستنوشته ارسال گردد.

·         مجله پژوهش در علوم توانبخشي اين حق را دارد كه مقالات تأييد شده توسط داوران را در صورت عدم انصراف نويسنده و عدم وجود هر نوع مغايرت در نكات فوق، به چاپ برساند. مقالات چاپ شده تحت مالكيت معنوي مجله خواهد بود و اجازه كپي و تكثير آن تا زماني كه به اصل مقاله ارجاع داده شود در دست مجله خواهد بود.

۸.      انصراف از بررسی دست نوشته

تیم نویسندگان می تواند حداكثر ظرف ۱۰ روز از تاريخ ارسال دستنوشته، انصراف خود از ادامه روند بررسی دستنوشته رابه صورت كتبی به سردبير مجله اعلام نماید در غیراینصورتدستنوشته مراحل داوری را تا اعلام نظر نهایی توسط سردبیر طی خواهد نمود.

تبصره ۱. اعلام انصراف تیم نویسندگان از انتشار دستنوشته خود پس از آگاهی از هزینه انتشار (پس از تکمیل فرآیند داوری دست نوشته) تنها به شرطی امکان پذیر است که اسکن نامه انصراف حاوی اصل امضای کلیه نویسندگان به دفتر مجله ارسال شود. در این حالت به دلیل اتلاف وقت تیم داوری کلیه اعضای تیم نویسندگان در لیست سیاه مجله وارد می شوند و دستنوشته های آتی ایشان در مجله مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

۹.       بررسی دستنوشته متعلق به اعضای هیأت تحریریه

کلیه دستنوشته هایی که توسط اعضای هیأت تحریریه مجله ارسال می شوند با رعایت کلیه قوانین مالی و زمانی ذکر شده برای سایر دستنوشته ها وارد فرآیند داوری همتایان خواهد شد. تیمی متشکل از ۵ نفر از اعضای هیأت تحریریه در یک جلسه مخفی داوران تعیین خواهند کرد و صحت انجام فرآیندها تحت نظارت نماینده ای از هیأت تحریریه خواهد بود در این جلسه حضور نداشته است و از به نویسندگان دستنوشته بی اطلاع است.

نویسندگان لازم است به دستورالعمل چاپ مقاله توجه نمایند و به علاوه دستورالعمل های مخصوص به نوع هر نوع مقاله را نیز در نظر داشته باشند. بديهي است عدم رعايت اصول ذكر شده موجب عدم پذيرش و يا تأخير در مراحل بررسي علمي، چاپ و انتشار مقالات دريافتي خواهد گرديد

قوانین مالی مربوط به ارسال و داوری دست نوشته

از ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۴، پیرو مصوبه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قوانین مالی جدید در مورد فرآیند دریافت و بررسی مقالات در مجلات فارسی زبان دانشگاه اعمال گردید که به شرح زیر می باشد

ـ نحوه پرداخت: کلیه وجوه پرداختی باید به صورت الکترونیک یا دستی به شماره حساب۴۹۷۵۷۶۱۰۰۷ (شبا۱۰۰۷ ۷۵۷۶ ۰۰۴۹ ۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۸۰۱) نزد بانك ملت به نام دانشگاه علوم پزشکی اصفهانوايز و سند آن اسكن و از طريق پست الكترونيكي يا دورنگار به دفتر مجله ارسال گردد. لازم است در زمان واريز شماره شناسه مجله (۱۰۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱) و شماره دستنوشتهدر فيش پرداخت قيد گردد. در غير اينصورت هزينه واريز شده مورد تائيد قرار نخواهد گرفت و بدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.

ـ هزینه ارسال دست نوشته: هر دستنوشته ارسال شده به دفتر مجله تنها در صورتی مورد بررسی قرار میگیرد که ۰۰۰/۵۰۰ ریال در زمان ارسال دستنوشته پرداخت و اسكن فیشحاویشماره شناسه مجله (۱۰۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱) و شماره دستنوشته در فایل های ضمیمه در صفحه ارسال آپلود شده باشد. در غیر اینصورت فیش ارسالی تأیید نشده وبدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.

تبصره ۱.پرداخت این هزینه به معنی الزام مجله در پذیرش دستنوشته نخواهد بود.

تبصره۲: این هزینه برای نویسندگان داخل و خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهانیکسان خواهد بود.

تبصره ۳. رعایت کلیه مفاد راهنمای نویسندگان وظیفه کلیه نویسندگان خواهد بود و در صورت عدم رعایت راهنمای نویسندگان یا عدم ضمیمهنمودن مدارک مورد درخواست براساس راهنمای نویسندگان،دستنوشته حداکثر ظرف یک هفته از زمان ارسال از دور خارج خواهد شد و هزینه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد. در صورتی که تیم نویسندگان همچنان مایل به بررسی دستنوشته خود در مجله باشند موظفند ضمن اطمینان از رعایت کلیه مفاد راهنمای نویسندگان، دستنوشته اصلاح و نهایی شده را پس از پرداخت مجدد هزینه همراه با فیش پرداختی جدید مجددا در سایت مجله ارسال نمایند.

تبصره ۴. نویسنده مسئول مسئولیت صحت املایی و نگارشی و گرته برداری متن دستنوشته را برعهده دارد. دستنوشته ای که دارای اشکالات املایی و نگارشی و گرته برداری باشد برای داوران ارسال نخواهد شد و توسط کارشناس فنی رد خواهد شد و هزینه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد. در صورتی که تیم نویسندگان همچنان مایل به بررسی دستنوشته خود در مجله باشند موظفند ضمن اطمینان از رعایت کلیه اصول املا و نگارش و گرته برداری، دستنوشته اصلاح و نهایی شده را پس از پرداخت مجدد هزینه همراه با فیش پرداختی جدید مجدداًدر سایت مجله ارسال نمایند.

ـ هزینه انتشار دست نوشته: هر دستنوشته ای که بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود ملزم به پرداخت حداقل۰۰۰/۱۰۰۰ ریال (جدول ۱) می باشد. مطلوب است در زمان ارسال دستنوشته نویسندگان اصول زیر را در تنظیم متن در نظر داشته باشند تا از تحمیل هزینه اضافه به ایشان جلوگیری شود. این هزینه دقیقاً برای انجام فرآیند چاپ در اختیار شرکت پشتیبانی کننده انتشار مجله قرار داده خواهد شد.

جدول ۱. نحوه محاسبه هزینه پایه و مازاد برای انواع مختلف دستنوشته در مجله پژوهش در علوم توانبخشی.

نوع دستنوشته

تعداد لغات مجاز(شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و شکلها، هر شکل برابر ۳۰۰ کلمه محاسبه خواهد شد)

هزینه پایه (ریال) *

به ازای هر ۵۰۰ کلمه اضافی (ریال)

نامه به سردبیر

۴۰۰

-

-

گزارش مورد

۱۰۰۰

۰۰۰/۷۵۰

۰۰۰/۷۰۰

کوتاه

۱۰۰۰

۰۰۰/۷۵۰

۰۰۰/۷۰۰

پژوهشی اصیل

۲۵۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۷۰۰

پژوهشی کیفی

۳۰۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۷۰۰

مروری

۷۰۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۷۰۰

 

* صرفاً هزینه‌های این قسمت برای مقالاتی که هم نویسنده اول و هم نویسنده مسئول هر دو وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می‌باشند، برابر نصف خواهد بود.

 

تبصره ۱. این هزینه در صورتی که دستنوشته بعد از طی فرایند داوری همتایان در مجله پژوهش در علوم توانبخشی شایسته انتشار شناخته شود از نویسنده مسئول دریافت می شود. در این شرایط دفتر مجله با نویسنده مسئول مکاتبه خواهد نمود و مراتب را به ایشان اطلاع خواهد داد نویسنده مسئول موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ روز از تماس دفتر مجله نسبت به واریز آن اقدام نماید. اسكن فیشحاویشماره شناسه مجله (۱۰۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱) و شماره دستنوشته بایدحداکثر ظرف ۲ روز از زمان تماس دفتر مجله با نویسنده مسئول از طريق پست الكترونيكي يا دورنگاربه دفتر مجله ارسال گردد. در غیر اینصورت فیش ارسالی تأیید نشده وبدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.بدون وجود این فیش دستنوشته برای فرآیند چاپ ارسال نخواهد شد و نامه پذیرش به نویسندگان ارسال نخواهد گردید.

تبصره ۲. مبلغ ذکر شده در جدول مبلغ پایه قابل دریافت از هر نوعدستنوشته صورتی که تعداد کلمات در یک دست نوشته از سقف تعیین شده کمتر باشد هزینه پایه انتشار دستنوشته کاسته نخواهد شد.

تبصره ۳.سقف کلمات جدول فوق شامل کلیه جدول ها و منابع خواهد بود. بنابراین جدول های دستنوشته باید به صورت تایپ شده باشند و به صورت تصویر ارسال نشوند. همچنین در این دستورالعمل هر نمودار یا شکل معادل ۳۰۰ کلمه در نظر گرفته می شود. به عبارتی اگر در یک دستنوشته اصیل یک شکل یا یک نمودار موجود باشد تعداد کل کلمات باید ۲۲۰۰ کلمه باشد تا هزینه آن دستنوشته ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال محاسبه گردد.

تبصره ۴. دستنوشته های مربوط به اعضای دانشگاه علوم پزشکی از ۵۰% تخفیف در این هزینه برخوردار خواهند بود.

تبصره ۵.دستنوشته ای مربوط به اعضای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر گرفته می شود که نویسنده اول و مسئول هردو با آدرس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مقاله معرفی شده باشند

تبصره ۶. روش صحیح اعلام وابستگیبه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عبارت است از: رتبهعلمی،مرکزتحقیقات،گروه،دانشکده،دانشگاه،شهر،کشور (مثال فارسی: استاد،مرکزتحقیقات اختلالات عضلانی ـ اسکلتی، گروه فیزیوتراپی،دانشکدهعلوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران ـ مثال انگلیسی: Professor, Musculoskeletal Research Center, Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran)

تبصره ۷. نویسندگان سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها باید اصول فوق را در ارسال آدرس خود رعایت نمایند.

تبصره ۸. به ازای هر ۵۰۰ کلمه اضافه مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال به هزینه فوق افزوده خواهد شد. هر نمودار یا شکل اضافه معادل ۳۰۰ کلمه محسوب خواهد شد. نویسندگان داخل دانشگاه در مورد این هزینه شامل تخفیف نمی شوند. بنابراین به عنوان مثال هزینه انتشار یک پژوهش اصیل ۳۰۰۰ کلمه ای برای نویسنده داخل دانشگاه ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال و برای نویسنده خارج دانشگاه ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال خواهد بود.

تبصره ۹. بررسی سریع دستنوشته ها با اخذ ۲ برابر هزینه های فوق (هزینه انتشار براساس تعداد کلمات به شرح موارد فوق) در صورت درخواست کتبی نویسندگان امکان پذیر خواهد بود. نویسندگان باید پس از تنظیم نهایی دست نوشته براساس راهنمای نویسندگان تعداد کلمات آن را تعیین نموده و هزینه انتشار سریع آن را با دوبرابر کردن هزینه روتین انتشار(جدول۱) محاسبه نمایند. در زمان ارسال باید اسكن فیشحاویشماره شناسه مجله (۱۰۴۱۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۱) و شماره دستنوشته در فایل های ضمیمه در صفحه ارسال آپلود گردد. همچنین لازم است تعهدنامه پرداخت مابه تفاوت هزینه انتشار توسط نویسنده مسئول امضا و در صفحه دستنوشته به صورت فایل ضمیمه ارسال شود. در غیر اینصورت فیش ارسالی تأیید نشده وبدون عودت وجه قبلی نویسنده مجبور به پرداخت مجدد هزینه خواهد بود.این بررسی الزاما به معنی پذیرش قطعی دستنوشته نمی باشد و نتیجه بررسی حداکثر ظرف ۱ ماه از تاریخ ارسال دستنوشته اعلام می گردد. این هزینه غیرقابل عودت خواهد بود.

نوع دستنوشته:

پژوهشاصيل (Original Article): حاصل يافته هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان است. لازم است این دستنوشته ها حداقل در ۲۵۰۰ کلمه با حداکثر ۴ جدول یا نمودارو حداکثر ۲۰ منبع تنظیم شوند که این منابع باید عمدتاً در طی ۱۰ سال اخیر منتشر شده باشند. این دستنوشته باید شامل مقدمه، روشها، نتایج، بحث و نتیجه گیری باشد.اگر این دستنوشته از نوع مطالعات کیفی باشد تعداد پایه کلمات ۳۰۰۰ با حداکثر ۴ جدول یا نمودار و ۲۰ منبع می باشد. این مقالات باید شامل مقدمه، روش ها، نتايج و بحث باشند.

مقالات مروري(Review Articles): شامل بررسي يك موضوع جديد علمي است.مجله، مقالات مروري را كه از جامعيت بالايي برخوردار باشد، مي پذيرد. اين مقالات شامل مرور سنتی (Narrative)، نقد و تحليل منابع در مورد موضوعي خاص (مرور نظام مند) يا نظريه ها و گرايش هاي جديد مرتبط با توانبخشی است. این مقالات باید در حداكثر ۷۰۰۰ كلمه و با منابع كافي مرتبط با موضوع که اغلب آنها مقالات اصیل چاپ شده در ۱۰ سال اخير مي باشد تنظیم گردند.در مطالعات مرور سنتی حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ منبع مرتبط لازم است. باید حداکثر ۱۰ درصد از منابع مورد استفاده و حداقل سه مورد از منابع اصیل آن (مقالات اصیل یا مرور نظام مند) متعلق به تیم نویسندگان مقاله باشد. در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی در مجله پژوهش در علوم توانبخشی نمی باشد. مقالات مروری باید با ساختار مشابه مقالات اصیل در چکیده و متن اصلی تنظیم شوند. سقف کلمات مطالعات مرور سیستماتیک و مرور سنتی یکسان است

موارد جالب بيماري (Single Case Study): در صورتيكه مورد معرفي شده داراي ويژگيهاي خاصي باشد. در این صورت متن باید در قالب حداکثر ۱۰۰۰ کلمه شامل حداکثر پنج جدول يا نمودار و حداكثر ۱۰ منبع تنظیم گردد این دستنوشته باید شامل مقدمه، گزارش مورد و بحث باشد.

مقالات كوتاه (Short Articles): به منظور تسريع در انتشار يافته هاي علمي، مجله پژوهش در علوم توانبخشي مقالات كوتاه را در صورتيكه اين مقالات بيش از ۴ صفحه نبوده و شامل حداکثر دو جدول يا نمودار و حداكثر داراي ۱۰ منبع باشد (در کل ۱۰۰۰ کلمه)، چاپ مي نمايد. اين مقالات بايد شامل چهار بخش مقدمه، روش ها، نتايج و بحث كوتاه باشد.

نامه به سردبیر (Letter to editor): گزارش های مهم در زمینه آخرین دست آوردهای علمی مرتبط با علوم توانبخشی و کنار گذاشته شدن یا بکارگیری پروتکل های جدید می تواند در قالب نامه به سردبیر در مجله منتظر گردد. در این صورت متن باید در قالب حداکثر ۴۰۰ کلمه شامل حداکثر یک جدول يا نمودار و حداكثر ۵ منبع تنظیم گردد.

نقد مقالات علـمي (Critical Appraisal): نقد مقالات علمی چاپ شـده در سايـر مجـلات و همچنين نقد مقالات چاپ شده در شماره هـاي قبلي مجله پژوهش در علوم توانبخشي(با رعایت اصول مربوط به نامه‌اي به سر دبير: Letter to Editor)قابليت چاپ در مجله را دارد.

مکاتبات علمی (Scientific CorrespondenceوScientific Debate): در موارديكه نويسنده با افراد صاحب نظر در يك رشته مكاتبة علمي انجام داده باشد قابل چاپ است. در این گروه از مقالات، باید موارد مطرح شده مستند به منابع معتبر باشد. مجله در انتخاب و چاپ اين مقالات آزاد است. همچنين اين نامه ها مي تواند در مورد ابتكارهاي مفيد در زمینه علوم توانبخشی، تجربه هاي ارزنده يا اخبار توانبخشی در ايران يا جهان نوشته شود. این متون توانبخشي با رعایت اصول مربوط به نامه‌اي به سر دبير Letter to Editorقابلیت بررسی و چاپ دارند.

خلاصه مقالات کنفرانس ها (Conference Proceeding): برای کنفرانس ها، سمینارها و کنگره های ملی و بین المللی مرتبط با توانبخشی

گـزارش سميـنار ها، كنگـره ها و كنفرانـس هـاي ملی و بین المللی مرتبـط با علوم توانبخشي (Conference Proceeding): تا حداكثر تا ۲ ماه پس از برگزاري همايش تا ۴۰۰ كلمه پذيـرفته مي شود.

مرور كتاب (Book Review): در زمينه های مرتبط با توانبخشی به زبان فارسي يا انگليسي تا ۴۰۰ كلمه پذيـرفته مي شود.

 

 

جدول ۲.سقف مجله پژوهش در علوم توانبخشی کلمات، جدول ها و نمودارها و شکلها و منابع برای انواع مختلف دستنوشته

نوع مقاله

سقف واژگان*(شامل کلیه اجزای مقاله و رفرنسها و شکلها)

سقف مجموع جداول وتصاویر (هر شکل برابر ۳۰۰ کلمه محاسبه خواهد شد)

سقف منابع ومآخذ

نامه به سردبیر

۴۰۰

۱

۵

گزارش مورد

۱۰۰۰

۵

۱۰

مقاله کوتاه

۱۰۰۰

۲

۱۰

مقاله اصلی

۲۵۰۰

۴

۲۰

تحقیقات کیفی

۳۰۰۰

۴

۲۰

مقاله مروری

۷۰۰۰

بدون محدودیت

۴۰

 

* با رعایت این سقف، دستنوشته مشمول هزینه انتشار پایه طبق جدول ۱ می شود. با اضافه شدن تعداد کلمات یا نمودارها هزینه مازاد محاسبه خواهد شد.

 

ارسال دست نوشته

ارسالدستنوشته تنها در صفحه الکترونیکی دوماهنامه به آدرس www.jrrs.irقابل قبول است. مقالات ارسال شده از طریق پست یا ایمیل قابل بررسی نخواهند بود.

نویسنده مسئول باید نامه ای جهت درخواست بررسی دستنوشته تنظیم نماید که شامل اطلاعات تماس کلیه نویسندگان (شامل نام و نام خانوادگي، مشخصات دقيق علمي، سمت دانشگاهی، آدرس پستی كامل، شماره تلفن محل کار، فاكس و Emailکاری) به فارسی به همان ترتیبی که نام نویسندگان در دستنوشته آورده شده است باشد. نویسنده مسئول باید در این نامه به طور خلاصه نوآوری و اصالت محتوی دستنوشته را توضیح دهد و بیان کند دستنوشته مورد نظر به چه دلیل می تواند مطبوع خوانندگان مجله قرار گیرد. هریک از نویسندگان باید در ستون امضا، جلوی مشخصات خود را امضا نماید. فرم آماده نامه مذکور در زمان ارسال دستنوشته به صورت یک لینک نمایش داده شده است و شما می توانید آن را دانلود و تکمیل نمایید. همچنین این فرم در وبسایت مجله قابل دانلود است

نویسنده مسئول همچنین باید فرم اخلاق در چاپ مقالات علمی را دانلود نموده و پس از تکمیل و امضا همراه با دستنوشته ارسال نماید. در این فرم نویسنده مسئول می پذیرد کلیه نویسندگان متن دستنوشته را قبل از ارسال مشاهده و تأیید نموده اند و مسئولیت صحت طراحی و انجام مطالعه را بر عهده می گیرند. نویسنده مسئول در قالب این فرم اعلام می دارد که کلیه نویسندگان دستنوشته به داده های آن دسترسی داشته اند و با ارسال دستنوشته برای مجله پژوهش در علوم توانبخشی موافق بوده اند. همچنین این دستنوشته یا اطلاعات اساسی آن پیش از آن در هیچ مجله/همایش علمی دیگری چاپ /ارائه نشده است و تحت داوری برای هیچ مجله یا همایش علمی قرار نداد. این فرم در زمان ارسال دستنوشته به صورت یک لینک نمایش داده شده است و شما می توانید آن را دانلود و تکمیل نمایید. همچنین این فرم در وبسایت مجله قابل دانلود است

·         دستنوشته ها بايد روی كاغذ A4به فاصله ۵/۳ سانتي‌متر از بالا و پائین و ۲ سانتی متر از طرفین كاغذ تنظیم شوند. Character Scaleروی ۱۰۰ درصد وCharacter Spaceنرمال باشد. فاصله سطر Single، قلم ۱۲ بی‌میترا (قلم ۱۰ فونتTimes New Romanبرای اصطلاحات انگلیسیبه صورت يك ستونهبا استفـاده از نرم‌افزارOffice ۲۰۰۷(فایل مربوطه با پسوند .doxذخیره و ارسال شود پسوند های .docو .rtfقابل قبول نمی باشد) تنظیم شوند. در ابتدای پاراگراف ها جلو رفتگی قرار داده نشود. هر صفحه باید در وسط پایین صفحه شماره‌گذاریفارسی شود.

·         شماره سطر به صورت پيوسته از ابتدا (عنوان)تا انتها سمت راست صفحه نمايش داده شود

·         از ترجمه لفظ به لفظ اصطلاحات خودداری نمایید. اصطلاحات کاملاً رایج را به صورت فارسی بنویسید مثلاً تیبیا، فرکانس و... اصطلاحاتی که معادل فارسی خوبی برایشان ندارید به همان شکل انگلیسی در متن قرار دهید.

·         اگر می خواهید اصطلاحی را به صورت مخفف استفاده نمایید باید در اولین بار استفاده از آن، اصطلاح کامل را آورده و مخفف آن را در پرانتز بیاورید.

·         در این مجله زیر نویس استفاده نمی شود.

·         ضروری است صفحه عنوان را به صورت جداگانه در سایت ارسال شود تا از بروز هرنوع تعارض منافع برای داوران جلوگیری شود. در متن دستنوشته نباید هیچ اطلاعات در مورد تیم نویسندگان وجود داته باشد.

تذکر بسیار مهم:بسیاری از نویسندگان محترم پس از انجام اصلاحات مورد درخواست داور، صفحه عنوان دستنوشته را دوباره در ابتدای دستنوشته قرار می دهند بنابراین لازم است نویسنده مسئول قبل از ارسال اصلاحات از عدم وجود این صفحه در نسخه ارسالی اطمینان حاصل نماید. در صورتیکه طی در مراحل داوری, نویسنده مسئول یا هریک از اعضای تیم نویسندگان اطلاعاتی از گروه نویسندگان در متن اصلاح شده دستنوشته یا نامه "انجام اصلاحات"به سردبیر مجله ارسال نماید یا سعی نماید خارج از ضوابط مجله و رأسا با داور(ان) دستنوشته ارتباط برقرار نماید،دستنوشته صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از داوری قرار دارد به دلیل تخلف اخلاقی نویسندگان رد می گردد.

صلاحیت نویسندگی

همچنان که دردستورالعمل یکسان سازی دستنوشته های ارسالی به مجلات آمده است کسانی می توانند به عنوان نویسنده دستنوشته اعلام شوند که در تمام موارد این سه بخش همکاری داشته اند

·         طراحی مطالعه تحلیل و تفسیر داده ها

·         تنظیم دستنوشته یا بازبینی دستنوشته نگارش شده با ارائه نظر تخصصی

·         تأیید محتوی نسخه نهایی دستنوشته برای ارسال

افرادی که هریک از شرایط بالا را نداشته باشند نمی توانند در فهرست نویسندگان قرار داده شوند. در این موارد در صورت کسب اجازه می توان از ایشان در بخش تقدیر و تشکر با ذکر نام کامل و نقشی که داشته اند مورد تقدیر نمود.

با امضای جدول تعبیه شده در نامه درخواست بررسی دست نوشته, نویسندگان می پذیرند که دارای کلیه شرایط فوق برای در نظر گرفته شدن به عنوان نویسنده دستنوشته هستند. به علاوه لازم است نقش هریک از نویسندگان در صفحه عنوان در بخشی تحت عنوان "نقش نویسندگان" به دقت ذکر شود.

نقش نویسندگان به موارد فوق محدود نمی باشد و می توان این بخش را به صورت فهرست وارتعبیه کرد. یک نویسنده علاوه بر الزام نقش داشتن در هر سه مورد فوق می تواند در هریک از موارد زیر نیز نقش داشته باشد.

·         طراحی و ایده پردازی مطالعه

·         جذب منابع مالی برای انجام مطالعه

·         خدمات پشتیبانی و اجرایی و علمی مطالعه

·         فراهم کردن تجهیزات و نمونه های مطالعه

·         جمع آوری داده ها

·         تحلیل و تفسیر نتایج

·         خدمات تخصصی آمار

·         ارزیابی تخصصی دستنوشته از نظر مفاهیم علمی

·         تأیید دستنوشته نهایی جهت ارسال به دفتر مجله

·         مسئولیت حفظ یکپارچگی فرآیند انجام مطالعه از آغاز تا انتشار و پاسخ گویی به نظرات داوران

به خاطر داشته باشید تا زمانی که نامه درخواست بررسی دستنوشته و فرم اخلاق در چاپ مقالات علمی تکمیل، امضا و ارسال نشود دستنوشته مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

·         ترتیب نویسندگان در نامه درخواست بررسی دستنوشته، که همراه با دستنوشته در سایت آپلود می شود و به امضای تک تک نویسندگان رسیده است،توسط تیم نویسندگان تعیین می شود

·         هر نوع تغییر در ترتیب یا تعداد نویسندگان از جمله افزدون یا حذف کردن یک یا چند نویسنده تنها در صورت مکاتبه کتبی با دفتر مجله و ارسال موافق نامه کتبی حاوی اصل امضای کلیه نویسندگانی که نامه اولیه درخواست بررسی دستنوشته را امضا نمودند امکان پذیر خواهد بود. مجله پژوهش در علوم توانبخشی در زمینه تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان از قوانین COPEپیروی می کند. نمودار فرآیند رسمی انجام این تغییر در وبسایت مجله قابل مشاهده می باشد.

نحوه اعلام سازمان متبوع:

رتبهعلمی،مرکزتحقیقات،گروه،دانشکده،دانشگاه،شهر،کشور (مثال فارسی: استاد،مرکزتحقیقات اختلالات عضلانی ـ اسکلتی، گروه فیزیوتراپی،دانشکدهعلوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران ـ مثال انگلیسی: Professor, Musculoskeletal Research center, Department of Physical Therapy, Faculty of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran)

ساختار دست نوشته

بخش هاي اصلي يك مقاله پژوهشي اصيل (Original Article) عبارتند از: عنوان، مقدمه، روشها، نتايج، بحث، محدودیت ها، پیشنهادها، نتيجه گيري، تشكر و قدرداني (که شامل مؤسسه حمایت کننده مالییا تصویب کننده طرح تحقیقاتی مربوطه نیز می باشد)، منابع و ضمائم (تصاوير یا جداول اضافه، پرسشنامه خاص)

۱.        صفحه عنوان (Title Page):

این صفحه باید به صورت جداگانه به عنوان یک فایل ضمیمه دستنوشته ارسال شود و نباید در دستنوشته وجود داشته باشد

·         عنوان كامل دستنوشته:باید واضح، دقیق و تا حد امکان مختصر باشد. در آن از کلمات کلیدی دستنوشته استفاده شده باشد و به خوبی طرح اصلی مطالعه و نوع آن را نشان دهد.

·         مشخصات کامل نویسندگان: نام و نام خانوادگي همه نويسندگان همراه با مشخصات دقيق علمي، سمت دانشگاهی، آدرس پستی كامل، شماره تلفن محل کار، فاكس و Emailکاریبه فارسي و لاتين.

·         نویسنده مسئول مکاتباتبا کشیدن خط زیر نام وی مشخص شده باشد

·         تشكر و قدرداني:این بخش در صفحه عنوان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

·         نقش نویسندگان:این بخش در صفحه عنوان پس از بخش تقدیر و تشکر ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

·         منابع مالی: این بخش در صفحه عنوان پس از بخش نقش نویسندگان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد.

·         تعارض منافع:این بخش در صفحه عنوان پس از بخش منابع مالی ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

·         عنوان کوتاه: برای چاپ در بالای صفحات مقاله در مجله(حداكثر شامل حداکثر ۸ كلمه).

·         در صورتی که این دستنوشته قبلا به زبان دیگری در مجله ای خارج از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منتشر شده است علاوه بر ارسال موافقت کتبی سردبیر مجله اول، در صفحه عنوان اطلاعات دقیق مقاله اول به اطلاع خوانندگان رسانده شود. به عنوان مثال: "این مقاله براساس اطلاعات منتشر شده در مقاله ـــــــــــــــــــــــــ منتشره شده در مجله ــ شماره ـ دوره ـ صفحه ـ تا ـ است"

۲.       چکیده ساختاردار فارسی و انگلیسی (Structured Abstract)

چکیده باید به تنهایی در یک صفحه بوده و در ۶ پاراگراف با حداکثر ۳۰۰ كلمهتنظیم شود. بعد از چکیده فارسی، ترجمه دقیق چکیده فارسی در کمتر از ۳۰۰ کلمهدر یک صفحه جداگانه آورده شود.

·         عنوان (Title)

·         مقدمه (Introduction): ضرورت، نوآوری و هدف از انجام مطالعه

·         مواد و روش ها (Materials and Methods): نحوه نمونه گیری، جمع آوری و تحلیل داده ها

·         یافته ها (Results): نتایج تحقیق با ذکر مقدار Pvalueها به شکل صحیح

·         نتیجه گیری (Conclusion): تأکید بر جنبه ها و دست آورد های مهم مطالعه

·         كليدواژه ها (Keywords): ۳ـ۵ کلمه یا عبارت کوتاه. بهتر است کلیدواژه های انگلیسی براساسMedical Subject Headings: MeSHتنظیم شوند (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) و کلیدواژه های فارسی ترجمه MeSh Termsباشند.

·         مقالات مروری Narrativeفاقد ساختار در چکیده بوده و قسمت بندی بخش های مختلف آن بستگی به نظر نویسنده دارد

·         گزارش های موردی فاقد چکیده ساختاردار بوده و چکیده آنها باید در حداکثر ۱۵۰ کلمه اطلاعات اصلی مطالعه را بیان نماید

·         نامه به سردبیر چکیده ندارد

۳.      بدنه دستنوشته

الف ـ مقدمه:

باید شامل نکاتی در ارتباط با اهمیت موضوع، سوابق تحقیقات انجام شده در آن زمینه خاص، شکاف موجود در دانش موجود، ضرورت انجام تحقیق حاضر، هدف از انجام مطالعه و فرضیات اصلی محقق باشد. مقدمه نباید بیش از یک صفحه (حداکثر ۷۰۰ کلمه) باشد.

ب ـ مواد و روش ها:

این بخش بايد به طور كامل نوشته شود. نوع و طرح مطالعه، نحوه محاسبه حجم نمونه، انتخاب نمونه، معیارهای ورود و خروج با ذکر منابع معتبریا دلایل منطقی،مطالعات مقدماتی (در صورت انجام)، نوع و روش انجام مداخلات یا اندازه گیری ها، متغیرهای مورد بررسی، ملاحظات اخلاقي و شيوه تجزيه و تحليل آماري به تفصيل توضيح داده شود. به نحوی که امکان تکرار عين پژوهش برای خواننده وجود داشته باشد.

·         در صورت استفاده از دستگاهها بايد نام كامل آنها، نام كارخانه و شهر و کشور محلساخت آنها در پرانتز در کنار نام دستگاه ذكر شود.

·         در صورت استفاده از دارو، نام دارو (نام ژنريك)، كد شيميايي(تجاري) و نام سازنده و شهر و کشور محل ساخت ذكر شوند.

·         در صورت استفاده از مواد خاص نام ژنريك و تجاري، نام سازنده و شهر و کشور محل ساخت ذكر شوند.

·         در صورت استفاده از نرم افزار شامل نرم افزارهای آماری، نگارشی یا تخصصی لازم است ورژن، نام شرکت سازنده، شهر و کشور محل ساخت ذکر شود

ملاحظات اخلاقی: لازم است نام مؤسسه ای که مطالعه را از لحاظ اخلاقی تأیید نموده است ذکر شود. در صورت استفاده از نمونه های انسانی کسب فرم رضایت آگاهانه از فرد یا وکیل یا قیم قانونی او باید ذکر شود. در مطالعات حیوانی جزئیات نگهداری از حیوان و روش خاتمه دادن به حیات آنها باید ذکر شود.در مطالعات کلینیکال تریال ذکر کد ثبت در رجیستری کلینیکال تریال های ایران (http://IRTC.ir)الزامی است.

لازم است رتبه علمی و نه آکادمیک (مثلاً متخصص روماتولوژی یا کارشناس ارشد گفتاردرمانی) فرد/افرادی که جمع آوری داده ها یا تحلیل آنها را بر عهده داشتند ذکر گردد.

·         تذکر بسیار مهم: به دلیل قانون منع مداخله افراد غیر متخصص در درمان، مقالات مداخله ای تنها در صورتی قابلیت بررسی و چاپ در مجله پژوهش در علوم توانبخشی را دارند که نویسنده مسئول آنها متخصص یکی از رشته های بالینی علوم پزشکی یا پیراپزشکی باشد و منع حقوقی اقدام درمانی نداشته باشد.

روش های آماری:باید به دقت توضیح داده شود به نحوی که اگر فردی به داده خام دست رسی داشته باشد بتواند تحلیل آماری دستنوشته را تکرار کند. نحوه بررسی توزیع طبیعی داده ها، استراتژی تحلیل در مورد داده های دارای توزیع طبیعی و سایر داده ها، نحوه توزیع نمونه ها در گروه های مورد بررسی، در صورت نیاز روش توزیع تصادفی یا روش همسان سازی گروه های مورد بررسی، توان آزمونها، روش کورسازی، عوارض مداخلات، ریزش نمونه ها در گروه های مورد بررسی و دلیل آن، تعداد دفعات ثبت داده در هر جلسه و تعداد جلسات اندازه گیری و ثبت به دقت توضیح داده شود. علایم و مفاهیم آماری به شکل صحیح توضیح داده شوند.

ج ـ یافته ها:

·         ابتدا مشخصات دموگرافیک نمونه مورد بررسی در قالب یک جدول نشان داده شود

·         تمام اندازه گیری های بالینی و غیربالینی با واحد های متریک براساس اندازه گیری در سیستم بین المللی واحدها (International System of Units: SI) ذکر شود مثلا فشار خون برحسب میلی متر جیوه یا دما برحسب درجه سانتی گراد

·         کلیه اعداد اعشار دار باید با ممیز نوشته شوند. از استفاده از کاما یا نقطه به جای ممیز خودداری نماید.مثال: ۲/۲

·         در صورتي كه دستنوشته داراي پرسشنامه يا چك ليست است، ضميمه كردن آن الزامي است. در مورد پرسشنامه هاي استاندارد، ذكر مرجع و مشخصات آن (اعتبار و پایایی نسخه فارسی و انگلیسی با ذکر منبع)كافي است.

·         در صورت استفاده از تصاوير ارائه شده در ساير منابع از قبيل وب سايت ها،كتاب يا مقالات ساير محققان، به محل تهيه تصوير ارجاع داده و كسب اجازه از نويسنده مربوطه ذكر شود. همچنين لازم است كپي مكاتبه با نويسنده جهت كسب اجازه، به عنوان ضميمه دستنوشته ارسال گردد.

·         باید به کلیه جداول، شکل ها و نمودارهادر متن اشاره شود

·         محل قرار گرفتن جداول، شکل ها و نمودارهادر اولین محل ممکن پس از اشاره به نام آنها در متن است.

·         جداول، شکل ها و نمودارهادر متن اصلی در محل اصلی خود آورده شوند.

·         تعداد کل جدول ها، نمودار ها و شکل ها در یک دستنوشته نباید بیش از ۸ عدد باشد

جداول

·         جدول ها بايد كامل و گويا بوده و نيازي به توضيح در مورد آنها نداشته باشد.

·         جدول ها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند. عنوان جداول در بالا ذكر شود

·         توضیحات جدول مانند تعریف علایم و... باید در زیرنویس جدول آورده شود

·         در جدول ها فاصله خطوط Singleو شماره فونت ها ۲ شماره کمتر از متن اصلی باشد

·         خانه های جدولها از لحاظ طولی و عرضی وسط چین باشند

·         سر ستون ها و سر ردیف ها با خطوط تیره (Bold) تنظیم شوند

·         در هر جدول در سرستون واحد اندازه گیریمتغیر مربوطه در پرانتز آورده شود

·         در متن جدول نباید از مخفف استفاده شود مگر در مواردی که آن مخفف کاملا شناخته شده و مصطلح باشد

·         وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در جدول مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس جدول توضیح داده شود.

·         از شماره گذاري (۱و۲و...) در متن جدول براي ارجاع به زيرنويس جدول خودداري گردد و بجاي آن از علائم ** ، ++،‡استفاده شود.

·         جز در موارد بسيار مهم، نتايج درج شده در جداول نبايد در متن تكرار شود

·         انحراف معیار داده ها با استفاده از علامت ±در کنار میانگین آن داده آورده شود و در ستون جداگانه یا داخل پرانتز ذکر نشود

·         آماره های مهم مثل tیا Fبه شکل صحیح در چدول گنجانده شود. اگر امکان گنجاندن آنها در جدول نمی باشد در متن به آنها اشاره شود

·         حداکثر تعداد جدول ها ۵عدد می باشد.

مثال: یک نمونه از جدول قابل قبول در مجله. به عنوان و زیرنویس جدول و نحوه مشخص کردن تفاوت های معنی دار در آن دقت کنید

 

 

 

 

تصاویر

·         هر تصویر به تنهایی معادل ۳۰۰ کلمه در نظر گرفته می شود

·         تصاویر به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند.

·         عنوان و توضيحات تصاويربايد در زير آنها آورده شود.

·         در صورت نیاز تصویر دارای مقیاس در درون خود باشد که به صورت واضح در گوشه سمت راست پائین آن قرار داده شده است

·         تصاوير بايد بصورت رنگی و واضح با فرمت Bitmapیا PNGبا Resolutionبرابر با ۵۰۰ dpiباشند.

·         تصاویر رنگی با کیفیت اصلی بالاتر ارسال شوند به همان صورت و بدون کوچک کردن در متن قرار داده شوند.

·         هر تصویر دقیقا ۲۵۴ × ۲۰۳ میلی متر (۱۰× ۸ اینچ) باشد

·         حداکثر تعداد تصاوير ۵ عدد می باشد.

نمودارها

·         هر نمودار به تنهایی معادل ۳۰۰ کلمه در نظر گرفته می شود

·         نمودارها به ترتیب حضور در متن شماره گذاری شوند

·         عنوان و توضيحات نمودارها بايد در زير آنها آورده شود.

·         نمودار بصورت رنگی با رعایت تضاد و وضوح با فرمت Bitmapیا PNGبا Resolutionبرابر با ۵۰۰ dpiباشند

·         از ارسال نمودار های سه بعدی خودداری نمایید

·         تمام نمودارها دارای Error Barباشند(مقدار Error Barبرابر با انحرافاستاندارد Standard Deviationاست)

·         وجود تفاوت های معنی دار با علامت ستاره در نمودار مشخص شود و سطح معنی داری و مفهوم ستاره در زیرنویس نمودار توضیح داده شود.

·         از شماره گذاري (۱و۲و...) در نمودار براي ارجاع به زيرنويس نمودار خودداري گردد و بجاي آن از علائم ** ، ++،‡استفاده شود

·         محورهای افقی و عمودی به فارسی باشند و واحد آنها در پرانتز ذکر شده باشد

·         هر نمودار دقیقا ۲۵۴ × ۲۰۳ میلی متر (۱۰× ۸ اینچ) باشد

·         حداکثر تعداد نمودارها ۵ عدد می باشد.

مثال: یک نمونه از جدول قابل قبول در مجله. به عنوان و زیرنویس نمودار و نحوه مشخص کردن تفاوت های معنی دار در آن دقت کنید

 

 

 

 

 

 

دـ بحث:

در قسمت بحث، نتايج بدست آمده با نتايـج سايـر مطالعـات، مـورد بحث و مقايسـه قـرار مي گيرد.

·         اولین پاراگراف بحث باید در مورد مهمترین یافته های مطالعه باشد و رد یا پذیرش فرضیات اصلی را ذکر کند.

·         نمی توان نتایج را با نتایج مطالعات مروری یا موردی مقایسه نمود ولی می توان به نتایج چنین مطالعه هایی اشاره کرد

·         تنها بیان وجود شباهت یا تفاوت در یافته های حاضر و مطالعات دیگر کافی نیست و علل احتمالی بروز این شباهت ها و تفاوت ها باید به تفصیل بحث شود.

·         متن بحث نباید بیش از ۲۰۰۰ کلمهباشد.

۴.       محدودیت ها:

شامل مشکلاتی که در انجام تحقیق مربوطه با آن روبرو بودید ولی امکان جلوگیری از آن وجود نداشته است. به عنوان مثال در صورت کم بودن توان مطالعه، کوچک بودن حجم نمونه با دلایل علمی و منطقی توضیح داده شود. محدودیت ها باید به صورت موردی و با جمله بندی مطرح شود و از شماره گذاری و لیست کردن محدودیت ها خودداری گردد

۵.      پیشنهادها:

شامل موضوعاتی که تحقیق روی آنها می تواند به ارتقای دانش فعلی در زمینه مورد بحث مطالعه حاضر کمک کند و با قرار گرفتن آنها در کنار نتایج مطالعه حاضر، درک بهتر و جامع تری از موضوع مورد بحث ایجاد شود.پیشنهادها باید به صورت موردی و با جمله بندی مطرح شود و از شماره گذاری و لیست کردن محدودیت ها خودداری گردد

۶.       نتيجه گيري:

شامل جمع بندی کوتاه و مفیدی (حداکثر ۱ پاراگراف) از نتایج و بحث مطالعه بدون توضیح اینکه چرا چنین نتیجه گیری از دستنوشته به دست می آید (چنین مواردی باید در قسمت بحث به تفضیل بیان شود) می شود.

۷.      تشكر و قدرداني:

·         برای کلیه مطالعات انسانی به ویژه مطالعات کارآزمایی بالینی اخذ کد ثبت در سامانه های مرتبط الزامی است و این کد با ذکر محل ثبت کارآزمایی (مثلاً رجیستری ایران: IRCT) الزامی است

·         نویسندگان موظف هستند از کلیه افرادی که در فرآیند انجام تحقیق همکاری داشته اند ولی واجد شرایط قرارگرفتن در گروه نویسندگان مقاله نمی باشند،در صورت اخذ رضایت از فرد مربوطه برای ذکر نامش در قسمت تقدیر و تشکر، تشکر نمایند.

·         این بخش در صفحه عنوان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

۸.      نقش نویسندگان:

·         نقش هر یکاز نویسندگان در انجام طرح و تنظیم دستنوشته با ذکر نام و نام خانوادگیایشان به صورت فهرست وار در این قسمت آورده می شود.

·         شرط نویسندگی براساس راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی و راهنمای COPEباید برای تک تک نویسندگان برقرار باشد

·         این بخش در صفحه عنوان پس از بخش تقدیر و تشکر ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

۹.       منابع مالی

اگر مطالعه با حمایت مالی مؤسسه یا ارگانی انجام شده است یا هریک از نویسندگان برای شرکت در مطالعه یا انجام بخشی از فرآیند تحقیق از طراحی تا چاپ دستنوشته جایزه، گرنت یا هرنوع کمک هزینه ای دریافت نموده اند این مسأله باید به روشنی ذکر گردد.

·         مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویی: "این مقاله منتج از پایان نامه (کارشناسی، کارشناسی ارشد، رساله دکتری) نام و نام خانوادگی دانشجو، مصوب دانشگاه (نام دانشگاه)با کد (کد تصویب پایان نامه در دانشگاه) می باشد". اطلاعات کامل پایان نامه شامل کد پایان نامه، نام دانشجو و مقطع تحصیلی وی باید ذکر گردد.

·         مقالات مستخرج از طرح های تحقیقاتی غیر پایان نامه ای: "این مطالعه با حمایت (نام دانشگاه/مؤسسه تحقیقاتی/سازمان حمایت کننده(کد طرح مصوب))انجام گرفته است". اطلاعات کامل طرح تحقیقاتی شامل سازمان حمایت کننده و کد تصویب باید ذکر گردد.

·         دریافت جوایز تحقیقاتی: نام نویسنده، نام جایزه، سازمان اهدا کننده، تاریخ اهدا

مثال: هزینه انجام این مطالعه از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی خانم میترا فیضی مصوب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (کد ۳۹۰۲۱۵) تأمین گردید. دکتر آزاده صفایی با استفاده از جایزه محقق جوان از اولین دوسالانه مطالعات کیفیت زندگی در سال ۱۳۹۱ در انجام این تحقیق شرکت نمودند.

·         این بخش در صفحه عنوان پس از بخش نقش نویسندگان ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

۱۰.     تعارض منافع:

نویسندگان در زمان ارسال دستنوشته باید هرنوع منافع مالی مشترک با شرکت هایی که محصولات آنها در دستنوشته مورد استفاده قرار گرفته است (یا در ارتباط با دستنوشته می باشد) و نیز شرکت هایی که محصولات آنها در رقابت با تجهیزات و مواد مورد استفاده در دستنوشته است را کتباً اعلام نمایند. لازم است منافع مالی نویسندگان گزارش گردد. این اطلاعات در مدت بررسی دستنوشته محرمانه باقی می مانند و در صورت پذیرش دستنوشته برای چاپ، در پایان مقاله ذکر می گردند. در صورت نیاز می توانند از نام و نام خانوادگینویسندگان در این بخش نیز استفاده نمایند. این بخش در صفحه عنوان پس از بخش منابع مالی ذکر می شود و در صورت پذیرش دست نوشته، توسط دفتر مجله به محل اصلی خود در انتهای مقاله منتقل خواهد شد

۱۱.     منابع و استنادات

ـ استناد در متن

·         در متن دست نوشته، شماره منبع در انتهای جمله به فارسی داخل پرانتز گذاشته شود. سال چاپ منبع در متن دستنوشته آورده نشود

·         در صورت استناد به دو منبع در متن از "و"استفاده نمایید: مثال "(۲ و ۵): منظور استناد به منابع ۲ و ۵  است"

·         در صورت استناد به بیش از یک منبع در متن از خط تیره برای نشان دادن منابع پشت سر هم استفاده نمایید:  "(۲ـ۵): منظور استناد به منابع ۲ و ۳ و ۴ و ۵ است"

·         در صورت استناد به بیش از یک منبع در متن از کاما برای نشان دادن منابع غیر پشت سر هم و از "و"برای آخرین منبع استفاده نمایید: "(۲،۴-۶ و ۸): منظور استناد به منابع ۲ و ۳ و ۵ است"

·         پرانتز مربوط به استناد به منبع قبل از نقطه، کاما و یا نقطه کاما آورده می شود به عنوان مثال "تتایج مطالعه حاضر با یافته های سایر محققات همخوانی داشت (۲ـ۵)."

ـ منابع:

·         در این بخش منابع بايد به ترتيب استفاده در متن دستنوشته شماره گذاري شود

·         نام کلیه مجلات باید با فرمت مخفف شده در کتابخانه ملی آمریکا (NLM) که در Index Medicusآورده شده است تنظیم شود. این فهرست سالانه در شماره ژانویه Index Medicusبه صورت جداگانه منتشر می شود و در وبسایت کتابخانه ملی آمریکا به http://www.nlm.nih.govکه با عنوان Pubmedشناخته می شود قابل دسترسی است.

·         یک مقاله تحقیقاتی اصیل باید تعداد منابع كافي داشته باشد. این تعداد در شرایط ایده آل ۲۰ منبع است.

·         تنها ۱۰ درصد از منابع یک مقاله می تواند از مطالعات غیر اصیل مانند مرورهای سنتی، کتاب (یا فصل کتاب)، پایان نامه، وبسایت، مطالعه موردی، نامه به سردبیر، نامه ها و مقالات کوتاه و... باشد

·         در مطالعات مرور سنتی حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ منبع مرتبط لازم است. باید حداکثر ۱۰ درصد از منابع مورد استفاده و حداقل سه مورد از منابع اصیل آن (مقالات اصیل یا مرور نظام مند) متعلق به تیم نویسندگان مقاله باشد. در غیر اینصورت مقاله قابل بررسی در مجله پژوهش در علوم توانبخشی نمی باشد

·         در بخش منابع نام ۵ نویسنده اول آورده شود و از آن به بعد از et al.‎استفاده شود.

·         در موارديكه مطلبي از پايان نامه خاصي گرفته شده است، بايد به مقاله مستخرج از پايان نامه ارجاع داده شود. تنها در صورتيكه مقالات مستخرج از پايان نامه در بر گيرنده مطلب مورد نظر نباشد ميتوان به اصل پايان نامه ارجاع داد.

·         نویسنده تنها می تواند در صورت استناد به چکیده مقالات موجود در کتابچه کنفرانس های علمی، از چکیده به عنوان منبع استفاده نماید. در غیر اینصورت استناد به چکیده (مثلاً در مورد مقالات غیررایگان) مجاز نمی باشد.

·         "مکاتبات و محاورات شخصی" قابل استناد نمی باشند مگر در موارد بسیار محدود و استثنائی که امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به آن از یک منبع عمومی فراهم نباشد. در این صورت نام فرد مورد نظر و تاریخ تبادل نظر با ایشان در پرانتز در متن مشخص شود.

·         اگر منبع مورد استفاده فارسی است، به همین ترتیب و با توجه به مشخصات انگلیسی چکیده مقاله ـ که در تمام مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی ـ رعایت می شود در بخش منابع ذکر شود و در انتها با اصطلاح[Article in Persian]فارسي بودن منبع اصلي ذكر شود.

·         اگر منبع فارسی قديمي باشد و چكيده انگليسي آن در آرشيو مجله موجود نباشد، مشخصات مقاله به انگليسي برگردانده شود و سال چاپ سال ميلادي شودو در انتها با اصطلاح[Article in Persian]فارسي بودن منبع اصلي ذكر شود.

نگارش منابع به روش Vancouverمی باشد که منبع آن برای استفاده در نرم افزار Reference Managerو End Noteدر سایت مجله قابل دانلود است.

ـ مقالات علمی

·         مقالات چاپ شده در مجلات با ۵ نویسنده:

Krebs DE, Wong D, Jevsevar D, Riley PO, Hodges WA.‎ Trunk kinematics during locomotor activities.‎ Phys Ther 1999;‎ 72 (7)‎: 505-14.‎

·         مقالات چاپ شده در مجلات با بیش از ۵ نویسنده

Henriksen M, Alkjaer T, Lund H, Simonsen EB, Graven-nielsen T, Danneskiold-Samsøe B, et al.‎ Experimental quadriceps muscle pain impairs knee joint control during walking.‎ J appl physiol 2007;‎ 103: 132-9

·         در مواردی که نویسنده مقاله یک سازمان یا نهاد است

The Cardiac Society of Australia and New Zealand.‎ Clinical exercise stress testing.‎ Safety and performance guidelines.‎ Med J Aust 1996;‎ 164:282-4.‎

·         در مواردی که مقاله منتشر شده فاقد نام نویسندگان است

Cancer in South Africa [editorial].‎ S Afr Med J 1994;‎ 84:15.‎

·         مقاله غیر انگلیسی

Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH.‎ Bilateral infrapatellar seneruptur hos tidligere frisk kvinne.‎ Tidsskr Nor Laegeforen 1996;‎ 116:41-2.‎

·         مقالات منتشر شده در ویژه نامه های مجلات

Shen HM, Zhang QF.‎ Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer.‎ Environ Health Perspect 1994;‎ 102 Suppl 1:275-82.‎

·         شماره های مختلف یک ویژه نامه در یک مجله

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ.‎ Women’s psychological reactions to breast cancer.‎ Semin Oncol 1996;‎ 23‪(1 Suppl 2)‬:89-97.‎

·         بخش های مختلف یک ویژه نامه در یک مجله

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N.‎ Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus.‎ Ann Clin Biochem 1995;‎ 32‪(Pt 3)‬:303-6.‎

·         بخش های مختلف یک شماره در یک مجله

Poole GH, Mills SM.‎ One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients.‎ N Z Med J 1994;‎ 107‪(986 Pt 1)‬:377-8.‎

·         مجلاتی که  تنها دوره دارند و شماره ندارند

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L.‎ Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis.‎ Clin Orthop 1995;‎ 12:110-4.‎

·         مجلاتی که  تنها شماره دارند و دوره ندارند

Turan I, Wredmark T, Fellander-Tsai L.‎ Arthroscopic ankle arthrodesis in rheumatoid arthritis.‎ Clin Orthop 1995;‎ (320)‎:110-4.‎

·         مجلاتی که  شماره و دوره ندارند

Browell DA, Lennard TW.‎ Immunologic status of the cancer patient and the effects of blood transfusion on antitumor responses.‎ Curr Opin Gen Surg 1993:325-33.‎

·         برای مجلاتی که  شماره صفحه آنها از نوع یونانی است.

Fisher GA, Sikic BI.‎ Drug resistance in clinical oncology and hematology.‎ Introduction.‎ Hematol Oncol Clin NorthAm 1995 Apr;‎ 9(2)‎:xi-xii.‎

·         مجلاتی که  نوع مقاله را مشخص نموده اند

۱.      Enzensberger W, Fischer PA.‎ Metronome in Parkinson’s disease [letter].‎ Lancet 1996;‎ 347:1337.‎

۲.      Clement J, De Bock R.‎ Hematological complications of hantavirus nephropathy (HVN) [abstract].‎ Kidney Int 1992;‎ 42:1285.‎

·         مقاله ای که در Retractionداشته است

۱.      Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN.‎ Ceruloplasmin gene defect associated with epilepsy in EL mice [retraction of Garey CE, Schwarzman AL, Rise ML, Seyfried TN.‎ In: Nat Genet 1994;‎ 6:426-31].‎ Nat Genet 1995;‎ 11:104.‎

۲.      Liou GI, Wang M, Matragoon S.‎ Precocious IRBP gene expression during mouse development [retracted in Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;‎ 35:3127].‎ Invest Ophthalmol Vis Sci 1994;‎ 35:1083-8.‎

·         مقاله ای که Published Erratumدارد

Hamlin JA, Kahn AM.‎ Herniography in symptomatic patients following inguinal hernia repair [published erratum appears in West J Med 1995;‎ 162:278].‎ West J Med 1995;‎ 162:28-31.‎

ـ کتاب و سایر مونوگراف ها

(در فرمت های قدیمی تر ونکور بین نام مؤسسیه انتشاراتی و تاریخ انتشار به جای نقطه کاما از کاما استفاده می شد)

·         کتابی که فقط یک نویسنده دارد

Ringsven MK, Bond D.‎ Gerontology and leadership skills for nurses.‎ 2nd ed.‎ Albany (NY): Delmar Publishers;‎ 1996.‎ pp.‎ 45-79.‎

·         ویراستارها نویسنده نیز می باشند

Norman IJ, Redfern SJ, editors.‎ Mental health care for elderly people.‎ New York: Churchill Livingstone;‎ 1996.‎ pp.‎ 4-7.‎

·         در مواردی که نویسنده یک سازمان یا نهاد است

Institute of Medicine (US).‎ Looking at the future of the Medicaid program.‎ Washington: The Institute;‎ 1992.‎ pp.‎ 65-78.‎

·         یک فصل کتاب

Hodges PW.‎ Motor control of the trunk.‎ In Boyling JD, Jull GA, editors: Grieve’s Modern Manual Therapy.‎ The vertebral column.‎3 rd ed.‎ Philadelphia: CHURCHILL LIVINGSTONE: 2004, 119-140.‎

·         خلاصه مقاله در کتابچه مقالات یک کنفرانس

Kimura J, Shibasaki H, editors.‎ Recent advances in clinical neurophysiology.‎ Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology;‎ 1995 Oct 15-19;‎ Kyoto, Japan.‎ Amsterdam: Elsevier;‎ 1996.‎

·         مقاله ارائه شده در یک کنفرانس

Example: Bengtsson S, Solheim BG.‎ Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics.‎ In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.‎ MEDINFO 92.‎ Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics;‎ 1992 Sep 6-10;‎ Geneva, Switzerland.‎ Amsterdam: North-Holland;‎ 1992.‎ p.‎ 1561-5.‎

ـ گزارش های علمی یا تکنیکی

·         منتشر شده توسط اسپانس یا حمایت کننده مالی

Smith P.‎ Golladay K.‎ Payment for durable medical equipment billed during skilled nursing facility stays.‎ Final report.‎ Dallas (TX): Dept.‎ of Health and Human Services (US).‎ Office of Evaluation and Inspections: 1994 Oct.‎ Report No.‎: HHSI-00EI69200860.‎

·         منتشر شده توسط سازمان اجرا کننده

Field NE Tranquada RE.‎ Feasley JC.‎ editors.‎ Health services research: work force and edu­cational issues.‎ Washington: National Academy Press: 1995.‎ Contract No.‎: AHC'PR282942008.‎ Spon­sored by the Agency for Health Care Policy and Research.‎

·         پایان نامه

Kaplan SJ.‎ Post-hospital home health care: the elderly's access and utilization [disserta­tion].‎ St.‎ Louis: Washington Univ.‎;‎ 1995.‎

·         پتنت

Larsen CE.‎ Trip K Johnson CR.‎ inventors;‎ Novoste Corporation.‎ assignee.‎ Methods for procedures related to the electrophysiology of the heart.‎ US patent 5.‎529.‎067.‎ 1995 Jun 25.‎

سایر موارد منتشر شده

·         مقاله روزنامه

Lee G.‎ Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50.‎000 admissions mutual­ly.‎ The Washington Post 1996 Jun 21: Sect.‎ *3 ‪(col.‎ 5)‬.‎

·         محصولات سمعی ـ بصری

HIV+/AIDS: the facts and the future [videocassette].‎ St.‎ Louis: Mosby-Year Book: 1995.‎

ـ موارد قانونی

·         قوانین عمومی

۱.      Preventive Health Amendments of 1993.‎ Pub.‎ L.‎ No.‎ 103-183, 107 Stat.‎ 2226 (Dec.‎ 14, 1993).‎ Unenacted bill:

۲.      Medical Records Confidentiality Act of 1995.‎ S.‎ 1360, 104th Cong.‎ 1st Sess.‎ (1995)‎.‎ Code of Regulations:

۳.      Informed Consent.‎ 42 C.F.R.‎ Sect.‎ 441.‎257 (1995)‎.‎

·         موارد شنیداری

Increased Drug Abuse: the Impact on the Nation's Emergency Rooms: Hearings Before the Subcomm.‎ on Human Resources and Intergovernmental Relations of the House Comm.‎ on Government Operations.‎ 103rd Cong.‎.‎ 1st Sess.‎ ‪(May 26.‎ 1993)‬.‎

ـ نقشه ها

North Carolina.‎ Tuberculosis rates per 100.‎000 population.‎ 1990 [demographic map].‎ Raleigh: North Carolina Dept.‎ of Environment.‎ Health.‎ and Natural Resources.‎ Div.‎ of Epidemiology;‎ 1991.‎

ـ متون مقدس و مذهبی

The Quran.‎ Othman Taha version.‎: Dar-al-Ghoran Publishing House: 1995.‎ Maryam Surah.‎ 1-18.‎

ـ لغت نامه ها و سایر منابع مرجع

Stedman's medical dictionary.‎ 26th ed.‎ Baltimore: Williams & Wilkins;‎ 1995.‎ Apraxia: p.‎119-20.‎

ـ متون کلاسیک

The Winter's Tale: act 5.‎ scene 1.‎ lines 13-16.‎ The complete works of William Shakespeare.‎ London: Rex: 1973.‎

ـ موارد منتشر نشده

·         مقالات In press

Leshner AI.‎ Molecular mechanisms of cocaine addiction.‎ N Engl J Med.‎ In press 1996.‎

ـ موارد الکترونیک

·         فرمت الکترونیک مقالات مجلات

Morse SS.‎ Factors in the emergence of infectious diseases.‎ Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5];‎ 1(1)‎: [24 screens].‎ Available from: URL: http://www.cdc.gov/‎ ncidod/‎ EID/eid.htm

·         کتاب و مونوگراف الکترونیک

CDI, clinical dermatology illustrated [monograph on CD-ROM].‎ Reeves JRT, Maibach H.‎ CMEA Multimedia Group, producers.‎ 2nd ed.‎ Version 2.‎0.‎ San Diego: CMEA;‎ 1995.‎

·         فایل کامپیوتری

Hemodynamics III: the ups and downs of hemodynamics [computer program].‎ Version 2.‎2.‎ Orlando (FL): Computerized Educational Systems;‎ 1993.‎

·         وبسایت ها

در مورد وبسایت ها باید نام نویسنده، ویراستار یا سازمان، عنوان صفحه، محل انتشار، نام انتشارات، تاریخ به روز رسانی شامل روز/ماه/سال، تاریخ استناد شامل روز/ماه/سال و آدرس الکترونیکی دستیابی به آن ذکر گردد

HeartCentreOnline [homepage on the Internet].‎ Boca Raton, FL: HeartCentreOnline, Inc.‎;‎ c2000-2004 [updated 2004 May 23;‎ cited 2004 Oct 15].‎ Available from: http://www.heartcenteronline.com/‎

·         بخشی از صفحه خانگی یک وبسایت

American Medical Association [homepage on the Internet].‎ Chicago: The American Medical Association;‎ c1995-2002 [cited 2005 Apr 20].‎ Group and Faculty Practice Physicians;‎ [about 2 screens].‎ Available from: http://www.ama-assn.org/ama/pub/category/1736.html

فرآیند داوری همتایان

نویسنده مسئول موظف است از صحت املایی و نگارشی و گرته برداری متن دستنوشته و رعایت دقیق مفاد راهنمای نویسندگان در دستنوشته ارسالی اطمینان حاصل نماید. عدم رعایت این موارد باعث رد دستنوشته توسط کارشناس فنی خواهد شد بدون آنکه هزینه ارسال دستنوشته عودت داده شود. در صورتی که تیم نویسندگان همچنان مایل به بررسی دستنوشته خود در مجله باشند موظفند این هزینه را مجدداً پرداخت و فیش جدیدرا همراه با نسخه اصلاح شده دستنوشته در سایت مجله ارسال نمایند.

دستنوشته پس از تأیید کارشناس فنی برای دو داور ارسال خواهد شد. در صورتی که یک یا هر دو داور یک دستنوشته را از نظر علمی بپذیرند دستوشته برای تأیید نهایی مورد بررسی هیأت تحریریه قرار خواهد گرفت. پذیرش هر دو داور دلیلی برای پذیرش نهایی دستنوشته نمی باشد و وضعیت نهایی دستنوشته توسط هیأت تحریریه مجله مشخص خواهد شد.

در صورتی که هر دو داور دستنوشته ای را رد کنند دستنوشته توسط سردبیر رد خواهد شد و نامه عدم پذیرش برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

هیچ یک از اعضای تیم نویسندگان مجاز نمی باشد در مورد دستنوشته خود قبل از ارسال، در حین بررسی یا پس از دریافت نامه عدم شخصاً یا از طریق ایمیل یا تلفن با سردبیر یا اعضای تیم سردبیری یا داوری تماس حاصل نماید. دفتر مجله و کارشناسان آن مستقیما مسئول پاسخ گویی به کلیه مسائل نویسندگان و انعکاس آنها به تیم سردبیری و داوری می باشند.

موارد حقوقي (Legal Consideration):

داوری و در نهایت چاپ دستنوشته در مجله پژوهش در علوم توانبخشی منوط به ارسال نامه درخواست بررسی دستنوشته، تکمیل و پذیرش فرم تعهد اخلاقی و حقوقی، اسکن فیش پرداخت هزینه ارسال دستنوشته حاوی شناسه پرداخت مجله و کد دستنوشتهو ارسال تعهدنامه پرداخت هزینه انتشار (یا تعهد نامه پرداخت مابه تفاوت هزینه انتشار در موارد درخواست داوری سریع)در زمان ارسال دستنوشته است. عدم ارسال این مدارک منجر به رد کامل دستنوشته بدون داوری خواهد شد.

 

فرآيند ارزيابي و تعهدات مجله

۱.       كليه مقالات واصله توسط كارشناسان منتخب تیم سردبیری مجله مورد بررسي قرار مي گيرد.

۲.       مجله در كوتاه ترين زمان ممكن نتيجه كارشناسي دستنوشته را به اطلاع نويسنده مسئول می حرساند.

۳.       نويسنده موظف است به تمام موارد پيشنهاد شده توسط كارشناسان پاسخ دهد.

۴.       پس از انجام اصلاحات پيشنهاد شده،دستنوشته مجددا مورد بررسيSection Editorو سپس سردبير مجلهقرار مي گيرد.در هریک از این مراحل، امکان رد کامل یا درخواست اصلاحات بیشتروجود دارد

۵.       پذیرش نهایی یا رد دستنوشته بلافاصله از طریق ایمیل به نويسنده مسئول ابلاغ می گردد.