بخش منابع الکترونیک

 

 

اهداف و تعاريف بخش منابع الكترونيك

مجموعه  اين بخش شامل CD  یا DVDهاي ضمیمه کتابها ، E – BOOK  ها، فيلم ، نوار كاست مي باشد هدف از تهيه اين منابع دسترسي سريع به متن كتاب وآموزش عملي تكنيكهاي موجود در منابع و .... می باشد .

واژه هاي قابل تعريف

منبع الکترونیک اورجینال : شامل نسخه اصلی اين منابع است كه به اصل كتاب ضمیمه  مي باشد .

 E-BOOK  : متن كامل كتاب است كه به صورت PDF  در CD  يا DVD  ذخيره شده است .

 

وظايف بخش منابع الكترونيك :

۱-       انتخاب ، تهيه وسفارش منابع الكترونيك شامل E-BOOK,CD،فيلم ونوار كاست

۲-       آماده سازي منابع الكترونيك شامل:

           الف- تهيه نسخه كپي ازمنبع اورجينال

           ب- آماده كردن برچسب اطلاعات آن منبع بر روي قاب مخصوص آن

           ج- تهيه ليستي از اين منابع در دفتر ثبت

                         د- جايگزيني اين منابع در كمدهاي مخصوص خود

 

آيين نامه بخش منابع الكترونيك:

ماده۱:محدودیتهای منابع الکترونیک

۱- ۱- به هيچ وجه اصل منابع الكترونيك امانت داده نمي شود.

۲-۱ -  تهيه نسخ كپي براي منابع مرجع الزامي است وكپي اين منابع مورد استفاده قرار مي گيرد.

۳- ۱- درصورت وجود قفل نرم افزاري برروي اصل منابع الكترونيك وكپي نشدن آن به هيچ وجه اصل منبع امانت داده    نمي شود .

ماده ۲:نحوه استفاده از منابع الکترونیک:

۱- ۲ - مراجعه كنندگان مي توانند درصورت تمايل ازمنابع الكترونيك،كپي تهيه نمايند.

۲-۲ -مدت زمان امانت منابع الكترونيك ۳ روز مي باشد.