پرسنل کتابخانه

 

 افراد شاغل در كتابخانه

 

 

 

نفیسه رحمانی

سمت: مسئول کتابخانه

 شرح وظایف:

 • مسئول بخش فهرست نویسی
 • مسئول بخش فهرست نویسی و نمایه سازی پایان نامه ها
 • مسئول عضویت و تسویه حساب مراجعین
 •  مسئول بخش سفارشات و مجموعه سازی
 • مسئول برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مراجعین
 • مسئول تدریس به کارآموزان رشته کتابداری
 • مسئول روز آمد کردن وب پیج تخصصی کتابخانه
 • مسئول تهیه، بازبینی و اصلاح قوانین و آیین نامه های مربوط به کتابخانه
 • مسئول شرکت در جلسات سیاستگزاری کتابخانه های دانشگاه و دانشکده
 • مسئول بخش اطلاع رسانی و مرجع و جوابگویی به سوالات مرجع مراجعین
 • مسئول عملیات وجین و رف خوانی

 Email: rahmaninafiseh@yahoo.com

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی - طبقه دوم - کتابخانه

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۴-۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۵       نمابر:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 شیرین عکاشه گرده بیشه                                                                                                                             

سمت : کارشناس کتابخانه

شرح وظایف:

 • مسئول بخش امانت
 • مسئول بخش منابع الکترونیک
 • مسئول بخش آمارگیری کتابخانه
 • مسئول بخش آماده سازی
 • مسئول بخش تایپ و نامه های کارتابلی
 • مسئول بخش صحافی
 • انجام عملیات وجین و رف خوانی

آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی - طبقه دوم- کتابخانه

تلفن:   ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۴-۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۵       نمابر:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حبیبه لاوی                                                                                                                                   

سمت : امور خدماتی

شرح وظایف:

 • مرتب نمودن میزهای مطالعه
 • مرتب نمودن میز امانت
 • مرتب نمودن قفسه های کتابخانه
 • مرتب نمودن کامپیوترها ، پرینترها و اسکنر کتابخانه
 • آدرس: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشکده علوم توانبخشی - طبقه دوم- کتابخانه

  تلفن  ۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۴-۰۳۱۳۷۹۲۵۲۰۵       نمابر:   ۰۳۱۳۶۶۸۷۲۷۰