آشنایی با کتابخانه

تاريخچه كتابخانه  :

كتابخانه دانشكده علوم توانبخشي در سال ۱۳۷۳ ، همزمان با شروع فعاليت آموزشي دانشكده ، در خيابان مرداويج تاسيس گرديد.

بعد از آن به دليل نياز به فضاي بيشتر از سال ۱۳۷۳ الي تابستان ۱۳۸۴ در طبقه سوم دانشكده بهداشت مستقر بود تا اينكه در مهرماه ۱۳۸۴ به طبقه همكف ساختمان جديد منتقل شد .

در نهايت در سال ۱۳۸۷ به طبقه دوم ، محل فعلی ، انتقال يافت.

 

 

اهداف بلند مدت (در دوره زمانی ۵ سال به بالا )

۱ – دستیابی به مجموعه  استاندارد بر  اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تا سال ۱۳۹۷

۲- دستیابی به نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه طبق استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران تا سال ۱۳۹۸

۳ – دستیابی به آگاهی سازی روزآمد ، جهت بالا بردن سطح دانش علمی مراجعه کنندگان و کتابداران تا سال۱۳۹۵

۴ – ارتقاءسطح امنیتی در کتابخانه تا سال ۱۳۹۸

 

 اهداف کوتاه مدت  (در دوره زمانی یک ساله)

۱ – افزایش رشد سالانه مجموعه ۸ الی ۱۵ درصد  براساس اضافه شدن مقاطع تحصیلی و یا ایجاد رشته های جدید
 ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا ) در سال ۱۳۹۱

۲ – بهبود رشد مجموعه با خرید رفرنسهای مورد نیاز گروههای آموزشی

۳ – تلاش جهت افزایش بودجه مورد نیاز خرید منابع  برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۴ – پیگیری جهت جایگزینی پرسنل متخصص در کتابخانه

۵- ارتقاء سطح کیفی و کمی تجهیزات و ملزومات کتابخانه و ارائه راهکارهای مربوط به اطلاع رسانی

۶ – سازماندهی وب سایت کتابخانه و به روز کردن اطلاعات آن

۷- برنامه ریزی و اجرای کلاسهای آموزشی برای مراجعین(دانشجویان و اعضاء هیات علمی ) 

۸ – شرکت در کلاسهای آموزشی تخصصی کتابداران

۹ – پارتیشن بندی بین سالن مطالعه و مخزن کتابخانه و یا در صورت امکان تخصیص فضایی مناسب جهت سالن مطالعه و مجزا کردن آن از مخزن و میز امانت

۱۰ – کاهش صدا با نصب پارتیشن مناسب بین دو کتابخانه

۱۱ – مجهز نمودن کتابخانه به سیستم های امنیتی

 

وظایف

۱-۱    مکاتبه با گروههای آموزشی جهت نیاز سنجی در مورد درخواست اعضاءهیات علمی و دانشجویان

۱-۲مکاتبه با ریاست دانشکده همچنین معاونت پژوهشی دانشگاه در خصوص اختصاص بودجه

۱-۳هماهنگی با مراکز فرهنگی که انتشارات خود را به صورت رایگان در اختیار موسسات قرار می دهند مانند : خانه کتاب

۱-۴هماهنگی با اعضاء هیات علمی جهت تهیه دانلود E – BOOK  های مورد نیاز رشته های آموزشی و همچنین تهیه افست از آن منابع

۲ - ۱ مکاتبه با گروههای آموزشی جهت ارائه منابع رفرنس مورد نیاز ، خرید و تهیه آن منابع در ابتدای هر سال تحصیلی

۳ - ۱  مکاتبه با ریاست دانشکده و کتابخانه مرکزی جهت افزایش تخصیص بودجه رشته های Approve  و مقاطع تحصیلی

۴ - ۱ نیاز سنجی  نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران

۴ -۲ مکاتبه با رئیس دانشکده جهت درخواست افزایش پست سازمانی با عناوین مسئول کتابخانه و کارشناس کتابداری

۴ - ۳ مکاتبه با رئیس دانشکده در ارتباط با نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه

۴ - ۴مکاتبه با کتابخانه مرکزی دانشگاه در ارتبا با نیروی انسانی موردنیاز کتابخانه

۵ - ۱ در خواست خرید تجهیزات و ملزومات مورد نیاز کتابخانه

۶ - ۱ بازنگری اطلاعات وب سایت کتابخانه و جایگزینی مطلب جدید در آن

۶ - ۲ تهیه پاورپوینت های آموزشی مورد نیاز مراجعه کنندگان و واردکردن آن در وب سایت کتابخانه

۱-۷ پیگیری و هماهنگی با اساتید برجسته درراستای برگزاری کارگاههای آموزشی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان بر اساس نیاز

۲-۷برگزاری کارگاههای آموزشی توسط کتابداران برای مراجعین

۳-۷تهیه بروشور و جزوات آموزشی جهت بالا بردن آگاهی مراجعین

۱-۸مکاتبه و یا درخواست شفاهی با کتابخانه مرکزی دانشگاه جهت برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مورد نیاز کتابداران

۹ - ۱  پیگیری و بررسی خرید پارتیشن جهت تفکیک سالن مطالعه و مخزن

۹ - ۲  مکاتبه با رئیس دانشکده جهت اختصاص فضایی مناسب برای سالن مطالعه و پیگیری آن

۱۰ - ۱ مکاتبه با رئیس دانشکده در خصوص پیشنهاد همکاری دو دانشکده(توانبخشی و مدیریت) جهت خرید پارتیشن برای تفکیک کتابخانه ها به منظور کاهش صدا

۱۱ - ۱ مکاتبه با رئیس دانشکده در خصوص تخصیص بودجه جهت خرید گیت یا دوربین مدار بسته و سیستمهای امنیتی دیگر ، مناسب با شرایط کتابخانه

۱۱ - ۲ مکاتبه با کتابخانه مرکزی دانشگاه در خصوص پیگیری خرید سیستمهای امنیتی مناسب برای کتابخانه های دانشگاهی