تبریک به سرپرست محترم دانشگاه جتاب آقای دکتر اصغری

جناب آقای دکتر اصغریاحتراما بدینوسیله انتصاب حضرتعالی به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون جنابعالی در ارتقاء سلامت جامعه و اهداف بزرگ دانشگاه در این راه از خداوند متعال مسئلت مینماییم از طرف هیات رئیسه, اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده علوم توانبخشی