بزرگداشت روز استاد و هفته آموزش

      بسمه تعالی  

استاد گرامي:

سركارخانم/ جناب آقاي

 

"ضمن گراميداشت ياد و خاطره استاد شهيد آيت ا... مطهري، روز استاد و هفته آموزش"

 بدينوسيله از سركارعالي/ جنابعالي دعوت مي‌گردد كه در نشست آموزشي كه به منظور بزرگداشت مقام شامخ استاد و استماع نظريات، انتقادات پيشنهادات و تجربيات ارزشمندتان در روز پنجشنبه مورخ ۱۰/۲/۹۴ ساعت ۳۰/۹-۸ صبح در محل سالن معرفت تشكيل مي‌گردد، شركت فرمائيد.

                                                                                  دکتر سعید فرقانی

                       معاون آموزشي دانشكده علوم توانبخشي