برگزاری کارگاه آموزشی ساخت پروتزهای پیشرفته در دانشکده علوم توانبخشی اصفهان

برای اولین بار در ایران به همت گروه ارتوپدی فنی دانشکده علوم توانبخشی اولین کارگاه آموزشی ساخت پروتزهای پیشرفته اندام تحتانی با تدریس اساتید دانشکده وبا همکاری متخصصان بنیاد جانبازان در تاریخ ۲۲ لغایت ۲۶ دیماه در محل کلینیک ویژه پروتزهای دانشکده علوم توانبخشی اصفهان برگزار گردید.این کارگاه در دو بخش تئوری وعملی برگزار و مورد استقبال دانشجویان و فارغ التحصیلان سراسر کشور قرار گرفت .